Innkalling til Årsmøte i Søndre Nordstrand Rideklubb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Søndre Nordstrand Rideklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag 25.mars kl. 19.00 på Teams.
Påmelding med mailadresse til: styret@snord.no senest onsdag 24.mars kl. 1900. De som er påmeldt innen fristen får tilsendt link til årsmøtet.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14 dager før (dvs 11.mars 2021) på mail til styret@snord.no

Fullstendig sakliste og saksdokumenter legges ut på www.snord.no 18.mars 2021.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Søndre Nordstrand Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Søndre Nordstrand Rideklubb.
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se på Søndre Nordstrand Rideklubbs lov. ( http://www.snord.no/?page_id=459 ).

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på styret@snord.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret 
Søndre Nordstrand Rideklubb

Vil du være med i rideklubbens styre?

Valgkomiteen ønsker å komme i gang med å finne kandidater til klubbens styre. Ønsker du å stille til valg eller har forslag til kandidater meld inn interesse senest 28. februar til valgkomiteen ved Catrin Lidstrøm:
pm @catrinlidstrøm
telefon: 95858301
mail: catrin.lidstrom@anticimex.no

Styret 2020 har bestått av:
Styreleder, på valg (Ingvild Sveen, avgått)
Nestleder, ikke på valg, Susanne Grure
Økonomiansvarlig, ikke på valg, Ellen Rognaldsen
Sekretær, på valg, Lisbeth T. Holtebu
Styremedlemmer, på valg :
Line Flaa
Stein Erik Skai
Lisa Johansen
Marcus Tengs Grundy
Varamedlemmer, på valg:
Adélie Dorseuil
Mette Langvik

Ungdomsrepresentanter(håndteres ikke i ordinært valg):
Lea Eide
Dina Holmen

Endring i klubbens styre

Vi har hatt en endring i klubbens styre. Tidligere styreleder valgte å trekke seg før jul og nesteleder, Susanne Grure, trer inn som midlertidig styreleder. Adélie Dorseuil, tidligere vara, trer inn som styremedlem frem til generalforsamling i mars 2021.

Henvendelser angående alt som har med daglig drift av stall og rideskole kan gjøres til June på rideskole@snord.no. Skulle det være andre spørsmål, ta gjerne kontakt med styret på styret@snord.no.

Klubben ønsker å takke Ingvild for innsatsen gjennom flere år og vi er takknemlig at hun fortsatt er en av våre flotte oppstallører