Ledige plasser i rideskolen fra august

Våre ridekurs passer for alle over 11/12 år og vi har ulike kurstilbud tilpasset ulike nivåer. I påmeldingen ønsker vi derfor at du skriver rytters alder og erfaring med hest slik at vi tilbyr riktig kurs.

For fast deltakelse i rideskolen må rytter være medlem av Søndre Nordstrand Rideklubb. Innmelding gjøres her: http://www.snord.no/?page_id=396

Det er dessverre ingen ledige plasser

Ledige plasser med oppstart i januar 2024 annonseres i desember.

Ledige plasser i ponniskolen fra august

Ponniskolen passer for barn fra 4-11 år og vi har ulike kurstilbud tilpasset ulike nivåer. I påmeldingen ønsker vi derfor at du skriver barnets alder og erfaring med hest slik at vi tilbyr riktig kurs. For fast deltakelse i ponniskolen må barnet være medlem av Søndre Nordstrand Rideklubb. Innmelding gjøres her: http://www.snord.no/?page_id=396

Ønsker dere å teste ut ponniskole uten å binde dere til ett semester?
Da anbefaler vi introkurs som går over fire ganger.

Du finner oversikt over våre kurs og nivåforklaring her: http://www.snord.no/?page_id=3256

Påmelding sendes til rideskole@snord.no

Bli med på rideleir!

Vi arrangerer dagrideleir i sommer:

Noen få ledige plasser i uke 26 (øvrige uker er fullt)
* Mandag – fredag kl. 0900-1500
* Fra 10 år som mestrer skritt og trav alene
* To rideøkter/hesteaktiviteter pr dag
* Lunsj inkludert

I løpet av uken skal vi øve på dressur, sprang, voltige, langtur og gymkhana. Det blir også tid til litt teori og ikke minst litt lek. Du får ansvaret for en hest med stell og stallarbeid

Pris: 4500kr

Påmelding:
Send epost til rideskole@snord.no med følgende info:
* Rytters navn, alder og beskrivelse av nivå
* Foresattes navn og tlfnr for barn/ungdom under 16 år
* Ukenr du vil delta

Velkommen til en lærerik og morsom rideleir!

Innkalling til årsmøte i Søndre Nordstrand Rideklubb

Årsmøtet avholdes tirsdag 28 .mars kl. 18.00.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14 dager før årsmøtet på epost til styret@snord.no

Fullstendig sakliste og saksdokumenter legges ut på www.snord.no senest 21. mars 2023.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Søndre Nordstrand Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Søndre Nordstrand Rideklubb.
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se på Søndre Nordstrand Rideklubbs lov. ( http://www.snord.no/?page_id=459 ).

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på styret@snord.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret 
Søndre Nordstrand RideklubbRetningslinjer for filming av barne- og ungdomsidretten

Norges Idrettsforbud ser med bekymring på at barn og unge i stadig større utstrekning eksponeres for filming og distribusjon av slikt innhold, langt ned i aldersgrupper.

For deg som privatperson gjelder følgende:
* All annen filming som viser andre enn egne barn og unge skal ikke tillates, med mindre det i forkant er innhentet samtykke fra den enkelte som filmes.
* Det skal uavhengig av samtykke ikke lagres eller distribueres filmer av idrettsaktivitet ved bruk av sosiale medier som eksempelvis Youtube og andre åpne kanaler der en ikke har kontroll på hvem som ser filmen, videredistribusjon og der krav til sletting ikke er ivaretatt.

Les retningslinjene her: https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/personvern-i-idretten/artikler/retningslinjer-for-stromming-av-barne-og-ungdomsidretten/

Nytt varslingssystem på plass

Et felles varslingssystem for alle særforbund innunder Norges idrettsforbund er nå på plass. – Dette er et helhetlig og kryptert system, en digital varslingsportal, som tilrettelegger for varsling på en enkel, men sikker måte både for varsler og mottager av varsel. Et slikt felles system er noe vi etterlyste i vår rapport «Trygg rytterglede for alle», og vi er glade for at dette nå er på plass, sier president i Norges Rytterforbund, Tore Sannum.

Les mer: https://www.rytter.no/artikler/nytt-varslingssystem-pa-plass