Har du forslag til saker til neste styremøte?

Neste styremøte i rideklubben er torsdag 6. mai

Agenda:
1. Godkjenning av referat og agenda
2. Juniorgruppa
3. Sportskomiteen
4. Dugnadsgruppa
5. Økonomi
6. Generell drift av anlegg
7. Rideskolen
8. Privatstallen
9. Eventuelt

Send oss gjerne forslag til saker, innspill o.l til epost: styret@snord.no . Vi må ha ditt innspill senest 5. mai for at det skal bli behandlet på styremøtet 6.mai

Mvh
Styret

Marit Walløe hedret av Norges Rytterforbund

På dagens Rytterting mottok Marit Norges Rytterforbund sin fortjenestenål for sin innsats for Voltigen gjennom flere år.
Marit ble engasjert allerede i 2002 som voltigemamma i Søndre Nordstrand Rideklubb. Etter hvert forsvant trenere, og Marit tok selv flere kurs for at arbeidet skulle fortsette og hun overtok også voltigekursene i rideskolen.

Hun har sittet i sportsutvalget for Voltige, og fra 2009-2018 var hun leder. I dag er hun utdannet dommer 2 og hun dømmer årlig stevner både i Norge og i Sverige.

Marit har i tillegg vært chef d’equipe for det norske utøverne på mange internasjonale stevner som EM, VM og flere Nordiske mesterskap.

Vi gratulerer Marit med den velfortjente utmerkelsen fra Norges Rytterforbund

Marit Walløe

Nytt styre i Søndre Nordstrand Rideklubb

Vi har fått nytt styre i rideklubben og medlemmer i nytt styre er:

Leder: Katrine Berget
Nestleder: 
Susanne Grure
Sekretær: Elisabeth Lauvbakk
Økonomiansvarlig: Ellen Rognaldsen

Styremedlemmer
Ewelina Olsson
Kyrre Eide
Line B. Flaa
Lisa Johansen
Lisbeth Tranung Holtebu
Mette Langvik

Varamedlemmer
Nina Sølvhaug
Aasulv Bygland

Første styremøte for nytt styre er 8.april 2021.

Send oss gjerne forslag til saker, innspill o.l til epost: styret@snord.no . Vi må ha ditt innspill senest 6.april for at det skal bli behandlet på styremøtet 8.april


Hilsen til alle klubbens medlemmer fra leder Katrine Berget:
Vil bare si tusen takk for tilliten på årsmøtet i går og valget som styreleder. Jeg gleder meg til å være med på å ta større del i klubbens arbeid fremover både sportslig og sosialt. Vi er heldige som har en klubb med så mange medlemmer som ønsker å bidra, og være med på å skape et faglig sterkt og godt miljø. Jeg er imponert over, og har stor respekt for arbeidet som klubbens styre, grupper og utvalg har fått til gjennom de siste årene, noe jeg bare har fulgt med på fra sidelinjen og nytt godt av.
Ydmyk hilsen Katrine

Informasjon om medlemskap i Søndre Nordstrand Rideklubb for elever i rideskolen

Vi har sendt ut medlemskontingent for 2021 pr e-post i begynnelsen av februar til alle som var medlem i 2020 samt nye medlemmer. Alle som rir i rideskolen og ponniskolen på faste timer må være medlem av Søndre Nordstrand Rideklubb.

Tidligere har medlemskapet blitt fakturert via ridekursene, men fra og med i år blir medlemskapet fakturert separat via «Min idrett».
Pris er 500kr for enkeltmedlem og 750kr for familiemedlemskap.

Har du spørsmål rundt medlemskap kan du kontakte oss på administrasjon@snord.no

Innkalling til Årsmøte i Søndre Nordstrand Rideklubb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Søndre Nordstrand Rideklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag 25.mars kl. 19.00 på Teams.
Påmelding med mailadresse til: styret@snord.no senest onsdag 24.mars kl. 1900. De som er påmeldt innen fristen får tilsendt link til årsmøtet.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14 dager før (dvs 11.mars 2021) på mail til styret@snord.no

Fullstendig sakliste og saksdokumenter legges ut på www.snord.no 18.mars 2021.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Søndre Nordstrand Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Søndre Nordstrand Rideklubb.
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se på Søndre Nordstrand Rideklubbs lov. ( http://www.snord.no/?page_id=459 ).

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på styret@snord.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret 
Søndre Nordstrand Rideklubb

Vil du være med i rideklubbens styre?

Valgkomiteen ønsker å komme i gang med å finne kandidater til klubbens styre. Ønsker du å stille til valg eller har forslag til kandidater meld inn interesse senest 28. februar til valgkomiteen ved Catrin Lidstrøm:
pm @catrinlidstrøm
telefon: 95858301
mail: catrin.lidstrom@anticimex.no

Styret 2020 har bestått av:
Styreleder, på valg (Ingvild Sveen, avgått)
Nestleder, ikke på valg, Susanne Grure
Økonomiansvarlig, ikke på valg, Ellen Rognaldsen
Sekretær, på valg, Lisbeth T. Holtebu
Styremedlemmer, på valg :
Line Flaa
Stein Erik Skai
Lisa Johansen
Marcus Tengs Grundy
Varamedlemmer, på valg:
Adélie Dorseuil
Mette Langvik

Ungdomsrepresentanter(håndteres ikke i ordinært valg):
Lea Eide
Dina Holmen

Endring i klubbens styre

Vi har hatt en endring i klubbens styre. Tidligere styreleder valgte å trekke seg før jul og nesteleder, Susanne Grure, trer inn som midlertidig styreleder. Adélie Dorseuil, tidligere vara, trer inn som styremedlem frem til generalforsamling i mars 2021.

Henvendelser angående alt som har med daglig drift av stall og rideskole kan gjøres til June på rideskole@snord.no. Skulle det være andre spørsmål, ta gjerne kontakt med styret på styret@snord.no.

Klubben ønsker å takke Ingvild for innsatsen gjennom flere år og vi er takknemlig at hun fortsatt er en av våre flotte oppstallører