SNORD har søkt om å bli Satsingsklubb

Norges Rytterforbund (NRYF) startet i 2015 en pilot på sitt Klubbsatsingsprogram. Hensikten med programmet har vært å få flere bærekraftige rideklubber. Piloten er gjennomført med stor suksess, og videreføres med nye opptaksrunder.

I den forbindelse har Søndre Nordstrand Rideklubb søkt om å bli satsingsklubb. Det innebærer at klubben oppfyller en del kriterier Rytterforbundet har satt opp, blant annet å legge til rette for breddeaktiviteter for barn og unge, utvikle klubben videre, arrangere stevner, og styrke klubben som møteplass for medlemmer.

Her kan du lese mer om klubbsatsingsprogrammet:
http://www.rytter.no/wp-content/uploads/2015/04/klubbsatsingsprogam-beskrivelse-kriterier.pdf
http://www.rytter.no/klubb/klubbsatsingsprogram/