Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Søndre Nordstrand Rideklubb
Tirsdag 19. september 2017, kl 18.00
Velferdsdelen, ridehuset.

I forbindelse med at SNORD har søkt om å bli tatt opp som satsingsklubb i Norges Rytterforbund sitt program, må rideklubben endre vedtektene sine. Alle klubber under Norges Idrettsforbund skal ha likelydende vedtekter, og våre må av den grunn endres. Innholdet er det samme, oppsettet er annerledes.

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling. Møtet ledes av Styreleder Ingvild Sveen.
2. Endring av rideklubbens vedtekter.

Vedlegg 1: Klubbens nåværende vedtekter.
Vedlegg 2: Forslag til klubbens nye vedtekter.

Innkallingen med vedlegg

Vi antar at møtet vil ta ca. 15 minutter.