Velkommen til startmøte for klubbutviklingsprogrammet!

Søndag 8. oktober kl. 16.00 inviteres alle rideklubbens medlemmer til startmøte i Norges Rytterforbund sitt klubbsatsingsprogram. Vi vil få besøk av en klubbveileder fra Norges Rytterforbund, som skal lose oss gjennom prosessen fram mot å bli tatt opp som satsingsklubb.
Det vil bli servering underveis.

Påmelding til jette.schack@hioa.no innen 1. oktober.

 

medlemsmøte