Presentasjonsvideo for rideklubben

Sponsorgruppa har laget en video som presenterer rideklubben. Denne finnes i lengre og kortere versjoner, og den korte versjonen skal brukes som materiell som sendes ut til potensielle sponsorer.

Den lange versjonen rullerer i toppen på forsiden av rideklubbens hjemmeside, og kan også letes fram på Youtube: