OBS!AVLYST! Innkalling til årsmøte i Søndre Nordstrand Rideklubb 2020

OBS! Årsmøtet er dessverre utsatt pga Coronavirus-situasjonen. Vi kommer tilbake med ny dato så snart det er tillatt å samle folk igjen.

Styret innkaller herved til årsmøte i Søndre Nordstrand Rideklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag 31. mars kl. 19.00 i ridehusets 2. etasje, Klemetsrudveien 50.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16. mars til ingvild@snodig.net.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.snord.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av SNORD i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til SNORD. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se på SNORDs lov. ( http://www.snord.no/?page_id=459 ). Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder kontaktes på 93092888/ingvild@snodig.net


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret  
Søndre Nordstrand Rideklubb