Innkalling til Årsmøte i Søndre Nordstrand Rideklubb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Søndre Nordstrand Rideklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag 19. mai kl. 19.00 i ridehusets velferdsel, 2. etasje.
Hvis noen ønsker å delta vi nettforbindelse, send en e-post om det til ingvild@snodig.net innen mandag 18. mai kl. 18.00, så får vi deg med.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mai til ingvild@snodig.net.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter ligger nederst i dette innlegget.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av SNORD i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til SNORD. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se på SNORDs lov. ( http://www.snord.no/?page_id=459 ). Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder kontaktes på 93092888/ingvild@snodig.net


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret  Søndre Nordstrand Rideklubb