Protokoll fra årsmøtet 19/5-2020

Årsmøtet ble gjennomført med 23 stemmeberettigede medlemmer til stede. 4 deltok via nett.

Styret i Søndre Nordstrand rideklubb består fra 19.05.2020 av følgende personer:

Ingvild Sveen – Styrets leder
Susanne Grure – Nestleder
Ellen Rognaldsen – Økonomiansvarlig
Lisbeth T. Holtebu – Sekretær
Stein Erik Skai – Styremedlem
Lisa Johansen – Styremedlem
Line Bjørk Flaa – Styremedlem
Marcus Tengs Grundy – Styremedlem

Adélie Dorseuil – Vara
Mette Langvik – Vara

Dina Holmen – Ungdomsrepresentant
Lea Eide – Ungdomsrepresentant

Vi takker Trine Stenslet og Rita Pedersen for deres bidrag til styret gjennom mange år. Vi takker også ungdomsrepresentantene Siri Arntzen og Rikke Sørlie. Disse vil får en gave fra rideklubben som takk for sin innsats.