Oppstart rideskolen høstsemesteret

Høstsemesteret for rideskolen og ponnirideskolen starter opp mandag 17. august 2020 🙂

Husk egne hansker og ridestøvler, da vi pga korona ikke kan låne ut utstyr.

Velkommen tilbake!

Meringa