Søndre Nordstrand Rideklubb avvikler ventelista for stallplass.

Fra 1. september 2020 kommer følgende prosedyre til å være gjeldende når en ledig boksplass dukker opp:

Det vil annonseres på rideklubbens facebookside at vi har en ledig stallplass. Der vil informasjon framkomme om det er en hesteboks eller en ponniboks, og hvorvidt den er ledig for kun en periode eller plass for en ny fast oppstallør.

Det vil bli gitt en ukes tilbakemeldingsfrist (avhengig av hvor raskt boksen må leies ut), og etter den tid vil de som har meldt sin interesse bli vurdert etter det aktuelle behovet stallen har for å få en best egnet kandidat.

Vi ønsker oss:
Hesteeiere med en godt utviklet «dugnadsånd» og godt humør.
For en evt ikke-myndig hesteeier stilles det krav til oppfølging, tilstedeværelse og engasjement fra foresatte.
Det forutsettes at oppstallørene er med på klubbtreningene i enten dressur og sprang, evt begge deler. Disse kan tilpasses alle nivåer.

Her kan du lese mer om stallplassene på Lofsrud Gård: http://www.snord.no/?page_id=223