Vil du være med i rideklubbens styre?

Valgkomiteen ønsker å komme i gang med å finne kandidater til klubbens styre. Ønsker du å stille til valg eller har forslag til kandidater meld inn interesse senest 28. februar til valgkomiteen ved Catrin Lidstrøm:
pm @catrinlidstrøm
telefon: 95858301
mail: catrin.lidstrom@anticimex.no

Styret 2020 har bestått av:
Styreleder, på valg (Ingvild Sveen, avgått)
Nestleder, ikke på valg, Susanne Grure
Økonomiansvarlig, ikke på valg, Ellen Rognaldsen
Sekretær, på valg, Lisbeth T. Holtebu
Styremedlemmer, på valg :
Line Flaa
Stein Erik Skai
Lisa Johansen
Marcus Tengs Grundy
Varamedlemmer, på valg:
Adélie Dorseuil
Mette Langvik

Ungdomsrepresentanter(håndteres ikke i ordinært valg):
Lea Eide
Dina Holmen