Innkalling til Årsmøte i Søndre Nordstrand Rideklubb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Søndre Nordstrand Rideklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag 25.mars kl. 19.00 på Teams.
Påmelding med mailadresse til: styret@snord.no senest onsdag 24.mars kl. 1900. De som er påmeldt innen fristen får tilsendt link til årsmøtet.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14 dager før (dvs 11.mars 2021) på mail til styret@snord.no

Fullstendig sakliste og saksdokumenter legges ut på www.snord.no 18.mars 2021.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Søndre Nordstrand Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Søndre Nordstrand Rideklubb.
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se på Søndre Nordstrand Rideklubbs lov. ( http://www.snord.no/?page_id=459 ).

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på styret@snord.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret 
Søndre Nordstrand Rideklubb