Har du forslag til saker til neste styremøte?

Neste styremøte i rideklubben er torsdag 3. juni

Agenda:
1. Godkjenning av referat og agenda
2. Juniorgruppa
3. Sportskomiteen
4. Dugnadsgruppa
5. Økonomi
6. Generell drift av anlegg
7. Rideskolen
8. Privatstallen
9. Eventuelt

Send oss gjerne forslag til saker, innspill o.l til epost: styret@snord.no . Vi må ha ditt innspill senest 2. juni for at det skal bli behandlet på styremøtet 3.juni