Anleggsarbeid rundt stall Lofsrud

I ukene fremover vil det bli en del anleggsarbeid rundt rideklubbens arealer. På området mellom Klemmetsrudveien (grusveien der du kjører inn til stallen) og Lofsrudveien skal det sprenges og graves til nye vann-og avløp og høyspentledninger. Entreprenør kommer til å bruke Klemmetsrudveien fra innkjøringen (postkassene) til hengerparkeringen som anleggsvei alle hverdager fra kl. 07-19. Vi vil få varsel før sprenging og videreformidler tidspunkter til oppstallører.

Våningshuset (det store hvite huset på gårdstunet) skal få bl.a få nytt tak. Dette arbeidet skulle ha startet i uke 37, men er foreløpig utsatt pga manglende midler.

Det kommer til å skje mye i området rundt stallen de neste årene og det kan du lese mer på disse sidene:
https://www.oslo.kommune.no/slik…/mortensrudprosjektet/

https://www.facebook.com/Mortensrudprosjektet/