Elever fra rideskolen kan nå delta på distriksstevne på Lofsrud helgen 25-26. september

Når:
Lørdag 25.september: Sprang: 60 cm feil og stil
Søndag 26.september: Dressur: LC 3

Kriterier for deltakelse:
1. Du må starte både i dressur og sprang
2. Du må ha grønt kort
3. Du må ha startet på D-stevne på SNORD tidligere
4. Du og minst en foresatt må kunne hjelpe til minimum en halv dag i løpet av stevnehelgen

Påmelding:
Send din påmelding på epost til rideskole@snord.no senest onsdag 22.september kl. 1200 med følgende informasjon:
-Ditt navn
-Tre hesteønsker dressur
-Tre hesteønsker sprang
-Navn og telefonnummer til foresatt som skal hjelpe til samt dato og tid for hjelp

Utvelgelse
Ridelærer avgjør hvem som får starte. Påmeldte får tilbakemelding senest onsdag 22.september kl. 1800

Endelig påmelding
Når du har fått bekreftet fra rideskolen at du kan starte kan du melde deg på stevnet på www.nryfstevne.no. Der betaler du startavgiften.

Leie av rideskolehest koster 250kr pr dag og dette vippses til rideskolen på 544260. Påmeldingsfristen på www.nryfstevne.no er 22.september