Endringer i styret i Søndre Nordstrand rideklubb

Lisa Johansen, Elisabeth Lauvbakk og Ewelina Olsson har valgt å trekke seg fra sine styreverv. Varamedlemmene Nina Sølvhaug og Aasulv Bygland går inn som styremedlemmer. Mette Langvik overtar som sekretær.