Smittevernsregler fra 15.desember 2021

Fra og med 15. desember gjelder nasjonal anbefaling om å avlyse innendørs organisert idrett for voksne. Vi har vurdert anbefalingen, og kommet til at anbefalingen i liten grad treffer våre treninger slik disse arter seg.

Våre klubbtreninger foregår riktignok inne i en hall, men hallen er stor, 20x 64 meter i grunnflate, med 6-9 meters takhøyde, og god utlufting. Det er normalt få utøvere i hallen på en gang (1 til 10 stk), og det er en innarbeidet regel innenfor vår idrett å holde minst en hestelengdes avstand (ca 2 meter) mellom hestene. Vi har videre hensyntatt at det er viktig å opprettholde jevn trening av god kvalitet for å bedrive en hestevelferdsmessig god og sikker hestesport. Å bidra til at klubbens medlemmer og rideskoleelever kan trene og skolere sine hester med bistand fra en trener er en av klubbens aller viktigste oppgaver.

SNORD opprettholder derfor klubbtreninger fremover gitt at følgende regler overholdes:

• Det skal være maksimum 10 personer i ridehallen til enhver tid. De 10 personene inkluderer ryttere, trener, og eventuelle publikum.

• Alle som er i hallen, skal holde 2 meter avstand til hverandre. Rytterne skal sørge for å ha 2 meters avstand både i fart og når de står stille.

• Vi må skal se til at det ikke dannes kø eller trengsel ved dører, o.l., for eksempel når ryttere skal inn eller ut av hallen, eller dersom det skal bygges hinder.

• Dersom trener og ryttere bruker radio og hodesett, skal rytterne medbringe eget hodesett

• I tillegg skal eventuelle regler som gjelder på anlegget hvor treningen foregår, følges.

Disse reglene gjelder i utgangspunktet fra 15. desember og 4 uker frem i tid. De kan bli endret på kort tid dersom nasjonale eller lokale regler og anbefalinger blir endret.