Rideskolen starter opp 3.januar 2022

. Alle som har fått plass skal ha fått påmeldingsbekreftelse på epost. Har du ikke fått epost – ta kontakt med oss på rideskole@snord.no