Informasjon om medlemskap i Søndre Nordstrand Rideklubb

Vi har nå sendt ut medlemskontingent for 2022 pr e-post.

Pris er 500kr for enkeltmedlem og 750kr for familiemedlemskap.

Vi minner om at alle som rir i rideskolen og i ponniskolen på faste timer må være medlem av Søndre Nordstrand Rideklubb. Tidligere har medlemskapet blitt fakturert via ridekursene, men fra og med 2021 har medlemskapet blitt fakturert separat via «Min idrett». Dette er et krav fra Norges Idrettsforbud.

Har du spørsmål rundt medlemskap kan du kontakte oss på styret@snord.no