Retningslinjer for filming av barne- og ungdomsidretten

Norges Idrettsforbud ser med bekymring på at barn og unge i stadig større utstrekning eksponeres for filming og distribusjon av slikt innhold, langt ned i aldersgrupper.

For deg som privatperson gjelder følgende:
* All annen filming som viser andre enn egne barn og unge skal ikke tillates, med mindre det i forkant er innhentet samtykke fra den enkelte som filmes.
* Det skal uavhengig av samtykke ikke lagres eller distribueres filmer av idrettsaktivitet ved bruk av sosiale medier som eksempelvis Youtube og andre åpne kanaler der en ikke har kontroll på hvem som ser filmen, videredistribusjon og der krav til sletting ikke er ivaretatt.

Les retningslinjene her: https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/personvern-i-idretten/artikler/retningslinjer-for-stromming-av-barne-og-ungdomsidretten/