Ledige plasser i rideskolen og ponniskolen vår 2024

Vi har noen få ledige plasser i rideskolen og ponniskolen våren 2024

Ponniskolen
Passer for barn fra 5-10/11 år. Vi har kurs som går over ett helt semester (januar-juni) og introkurs over 4 ganger.
Send påmelding til rideskole@rideskolesnord.no
Mer informasjon om kurstilbud og priser her

Rideskolen
Passer for barn/ungdom/voksne over 11/12 år. Vi har kurs for alle nivåer.
For rett innplassering i rideskolen arrangerer vi en prøvedag før semesterstart
Send påmelding til rideskole@snord.no
Mer informasjon kurstilbud og priser her