Vil du hjelpe oss?

Rideklubben har behov for hjelp fra medlemmer og rideskoleforeldre til følgende:

Dugnadsgruppa trenger deg som har byggteknisk bakgrunn (tømrer, rørlegger, elektriker osv) eller er nevnenyttig og liker å svingen hammeren. Bygningsmassen vi leier av Oslo Kommune er slitent, og lider av et vedlikeholdsetterslep vi har problemet med å hente inn. Har du mulighet til å hjelpe oss, ta kontakt med dugnadsansvarlig Rita på telefon: 47372280.

Sponsorgruppa jobber med å samle inn midler til ferdigstillelse av ridehuset (det blir levert som et råbygg, og all innredning må vi skaffe i etterkant), sponsorer til ridehuset og konkurranser, samt midler til utbedring av bygningsmassen vi leier. I hovedsak er de interessert i tips om firmaer som kunne tenke seg å støtte klubben, men de vil også gjerne ha driftige folk som har et bredt kontaktnett inn i gruppa si. Ta kontakt med Sissil hvis du har noe å bidra med: sissil.rodland@fet.online.no

Utover våren kommer vi til å arrangere mange stevner, både for rideskolen og større distriktstevner. Da har vi behov for hjelp til gjennomføring av stevnene. Alt fra kakebakere, kioskvakter, banemannskap til parkeringsvakter trenger vi hjelp av, og vi setter stor pris på om du vil hjelpe oss. All nødvendig opplæring vil bli gitt, og ingen av oppgavene er vanskelige. Finnes det rideskoleforeldre eller medlemmer som ønsker å utdanne seg til teknisk personell, ta kontakt med oss.

_MG_0339