Sansemotorikk på Søndre Nordstrand Rideskole (Barnehage-tilbud)

Vi prosjekterer ett nytt tilbud i rideskolen.
Hovedmålgruppe: barnehager i bydelen og evt AKS-elever.
Målsetting: Øke sansesystemet og derav motorisk mestring med vekt på det psykososiale samspillet barn-voksne-dyr.

 IMG_8727

Vestibulær, kinestetisk og taktil sans.

Likevektssansen (vestibulærsansen)
Den ligger i det indre øret hvor tyngdekraft og bevegelser påvirker veske, hjernenerve, hjernestamme og veslehjernen. Likevektssansen er helt sentral for å opprettholde balansen og den må øves.
Eks øvelse: ligge på hesten, skli av og på, klatre opp på ponnien. Både i bevegelse og stillstand. Rulle i høyet.

Muskel og leddsans (kinestetiske sansen)
I muskler og muskelsener har vi sanseorganer i form av små spoler, som reagerer på endringer i bevegelser og forteller om kroppens bevegelsestilstand. I leddkapsler og leddbånd har vi sanseorganer som varsler om kroppsdelens stilling og belastning.
Disse sanseorganene gir til sammen de fleste informasjonene vi trenger for å registrere bevegelse. Denne sansen er avgjørende for vår ubevisste oppfatning av kroppsdelenes innbyrdes stillinger og bevegelser.
Hestens bevegelsesmønster stimulerer dette. Barna får økt reaksjonsevne, og opplever mestring.

IMG_8720

Hudsansene (taktile sanser)
Huden har sanseceller som registrer berøring, trykk, overflatestruktur og temperatur (varme og kulde). Stimuli fra sansen er med på å styre en rekke funksjoner og reaksjoner. Informasjon fra denne sansen er av stor betydning både for ubevisst kunnskap om hvor de forskjellige kroppsdelene befinner seg, og for hvordan sentralnervesystemet planlegger og kontrollerer bevegelser.
Barna får oppleve foring, møkking, børsting av hestene. De må trene både grov og fin-motorikk.

 • Å tilegne seg nye bevegelsesmønstre
 • Å forbedre bevegelsessansingen
 • Å bli mer nøyaktig i bevegelsen
 • Å kunne tilpasse bevegelsen etter varierende ytre forhold
 • Å bli mer stabil i forhold til forstyrrende elementer
  Ponniene våre er godt egnet til dette. Vi har også to alpakkaer som skal inngå i undervisnings-opplegget vårt.

Gjennom allsidig bruk av kroppen oppøves og utvikles egenskaper som:

 • Balanse
 • Rytme
 • Reaksjon
 • Romorientering
 • Tilpasset kraft
 • Øye – hånd – og øye – fot – koordinasjon.

Vi kommer også til å jobbe med musikk, meditasjon og naturens årstider. Vi bruker alle elementer (jord, ild, vann, luft, is)  i undervisningsmetodene.

Med oss har vi Gry Olsen, 44 år, lang erfaring som rideinstruktør og barnehageansatt. Hun vil styre mye av undervisningen.
Vi har to lærlinger, Sandra og Eirin, som også vil bidra med både  kunst-innslag og hjelp med ponnier og hester.
Ansvarlig for prosjektet er rideskoleansvarlig June Ottersbo.

IMG_7543

Velkommen til oss!

( teori over er fra boken til Jagtøien, Hansen 2002)