Styret i rideklubben

Leder
Ingvild Sveen – mail: ingvild@snodig.net/93092888
Dedikerte ansvarsområder:
– Ledelse
– Kontakt mot ressursgrupper
– Informasjon/nettside
– Administrasjon
– Drift

Nestleder
Line B. Flaa – mail: lineflaa@gmail.com/93042930
Dedikerte ansvarsområder:
– Personalansvarlig 
– Kontakt mot teknisk personell
– Drift
– Klubbutvikling

Økonomiansvarlig
Ellen Rognaldsen – mail: rognaldsen@live.no/90823715
Dedikerte ansvarsområder:
– Økonomioppfølging
– Administrasjon
– Drift

Sekretær
Lisbeth Tranung Holtebu – mail: lisbeth.holtebu@outlook.com/92818158
Dedikerte ansvarsområder:
– Sekretæroppgaver
– Arbeidsfordeling stevner
– Medlemsregisteret

Styremedlemmer
Trine Stenslet – mail: tristens@online.no/95061599
Dedikerte ansvarsområder:
– Drift
– Koordinator mot myndighetene

Mette Langvik – mail: mettelangvik@yahoo.no/91523172
Dedikerte ansvarsområder:
– Personalansvarlig
– Drift
– Politiattester
– HMS

Stein Erik Skai – mail: stein.erik.skai@moller.no/92454889
Dedikerte ansvarsområder:
– Materialforvalter
– Maskiner
– Vedlikehold
– Dugnadsansvarlig
– Videreutvikling av anlegget

Adélie Dorseuil – mail: ad.dorseuil@gmail.com/98803591
Dedikerte ansvarsområder:
– Sponsoransvarlig
– Søke tilskudd/legater
– Stallplassansvarlig
– Instagram/informasjon

Lisa Johansen – mail: lisa.johansen@live.no/91547424
Dedikerte ansvarsområder:
– Klubbutvikling
– Drift

Vara
Rita Pedersen – mail: rita.mari@live.no/47372280
Dedikerte ansvarsområder:
Profileringsutstyr, innkjøp, innhente priser og forhandle

Ungdomsrepresentanter
Siri Kvarsvik Arntzen – mail: siri1403@hotmail.no/40285097
Thale Dannevig – mail: thaledannevig@hotmail.com /93864481

Ressursgrupper:

Dugnadskomite:
Ansvarlig: Stein Erik Skai
Frederic Mignotte
Aasulv Bygland
Morten Bogerud

Juniorgruppa:
Ansvarlig: Siri Kvarsvik Arntzen
Rikke Sørlie
Malin Sjølie
Eline Aslaksen
Juliane Karlsen

Sponsorgruppa:
Ansvarlig: Adelie Dorseuil
Lene Bang Johansen
Lisa Nausthaug
Taran Thune
Lisa Johansen
Frøydis Sveen

Stevnegruppa:
Leder: Siri Kvarsvik Arntzen
Ellen Rognaldsen
Line Bjørk Flaa
Trine Stenslet
Ingvild Sveen
Lisbeth Tranung Holtebu
Jorun Aarebrot
Frøydis Sveen

Spranggruppa:
Ansvarlig: Rikke Sørlie/Thale Dannevig

Dressurgruppa:
Ansvarlig: Tonje Zarbell

Horsepro:
Ansvarlig: Siri Kvarsvik Arntzen
Rikke Sørlie
Thale Dannevig
Ingrid Ornum
Frøydis Sveen
Lisa Johansen
Elisabeth Lauvbakk

Teknisk personell:
Ansvarlig: Line B. Flaa
Steward: Inga Rebbeng
Feil og stil-dommer sprang: Linn Sebro
Banebygger: Line B. Flaa,
Banebyggeraspirant: Siri Kvarsvik Arntzen, Monika Sperstad Køller
Sprangdommeraspirant: Siri Kvarsvik Arntzen
(Vi trenger flere teknisk personell, så ta kontakt hvis du ønsker å bidra)