Styret i rideklubben

Leder
Ingvild Sveen – mail: ingvild@snodig.net/93092888
Dedikerte ansvarsområder:
– Ledelse
– Kontakt mot ressursgrupper
– Informasjon/nettside
– Administrasjon
– Drift

Nestleder
Line B. Flaa – mail: lineflaa@gmail.com/93042930
Dedikerte ansvarsområder:
– Personalansvarlig I
– Kontakt mot teknisk personell
– Drift

Økonomiansvarlig
Ellen Rognaldsen – mail: rognaldsen@live.no/90823715
Dedikerte ansvarsområder:
– Økonomioppfølging
– Administrasjon
-Drift

Sekretær
Lisbeth Tranung Holtebu – mail: al358@peppes.no/92818158
Dedikerte ansvarsområder:
– Sekretæroppgaver
– Arbeidsfordeling stevner

Styremedlemmer
Trine Stenslet – mail: tristens@online.no/95061599
Dedikerte ansvarsområder:
– Drift

Mette Langvik – mail: mettelangvik@yahoo.no/91523172
Dedikerte ansvarsområder:
– Personalansvarlig II
– Drift

Morten Bogerud – mail: morten.bogerud@gmail.com /9243640
Dedikerte ansvarsområder:
– Materialforvalter
– Maskiner
– Vedlikehold
– Dugnadsansvarlig

Rita Pedersen – mail: rita.mari@live.no/47372280
Dedikerte ansvarsområder:
– Medlemssystemet
– Regnskap

Jette Schack – mail: jette.schack19@gmail.com/90792439
Dedikerte ansvarsområder:
– Klubbutvikling
– HMS dokumentasjon
– Drift

Vara
Adélie Dorseuil – mail: ad.dorseuil@gmail.com/98803591
Dedikerte ansvarsområder:
– Sponsoransvarlig
– Søke tilskudd/legater
– Stallplassansvarlig

Ungdomsrepresentanter
Siri Kvarsvik Arntzen – mail: siri1403@hotmail.no/40285097
Thale Dannevig – mail: thaledannevig@hotmail.com /93864481

Ressursgrupper:

Dugnadskomite:
Ansvarlig: Morten Bogerud/Ann Kristin Orderud
Stein Erik Skai
Frederic Mignotte
Aasulv Bygland
Knut Karlsen
Paul Johnny Valderhaug

Juniorgruppa:
Ansvarlig: Thale Dannevig
Rikke Sørlie
Siri Kvarsvik Arntzen
Malin Sjølie
Eline Aslaksen
Juliane Karlsen

Sponsorgruppa:
Ansvarlig: Adelie Dorseuil
Lene Bang Johansen
Bente Meldalen

Ridehuskomiteen:
Ansvarlig: Bjørn Zarbell – mail:  bjorn.zarbell@lions.no/93238226
Geir Tore Snefjellå

Stevnegruppa:
Ellen Rognaldsen
Line Bjørk Flaa
Trine Stenslet
Ingvild Sveen
Lisbeth Tranung Holtebu
Tonje Knutsen Teien
Wenche Dessingthon
Frøydis Sveen

Spranggruppa:
Ansvarlig: Rikke Sørlie/Thale Dannevig

Dressurgruppa:
Ansvarlig: Tonje Zarbell

Horsepro:
Ansvarlig: Rikke Sørlie/Thale Dannevig
Ingrid Ornum
Frøydis Sveen
Marit Walløe
Ellen Rognaldsen

Teknisk personell:
Ansvarlig: Line B. Flaa
Steward: Inga Rebbeng, Gry Oden Olsen
Feil og stil-dommer sprang: Linn Sebro
Banebygger: Line B. Flaa,
Banebyggeraspirant: Siri Kvarsvik Arntzen, Monika Sperstad Køller
Sprangdommeraspirant: Siri Kvarsvik Arntzen
(Vi trenger flere teknisk personell, så ta kontakt hvis du ønsker å bidra)