Styret i rideklubben

Leder
Ingvild Sveen – mail: ingvild@snodig.net/93092888
Dedikerte ansvarsområder:
– Ledelse
– Kontakt mot ressursgrupper
– Informasjon/nettside
– Administrasjon

Nestleder
Line B. Flaa – mail: lineflaa@gmail.com/93042930
Dedikerte ansvarsområder:
– Personalansvarlig I
– Kontakt mot teknisk personell

Økonomiansvarlig
Ellen Rognaldsen – mail: rognaldsen@live.no/90823715
Dedikerte ansvarsområder:
– Økonomioppfølging
– Administrasjon

Sekretær
Lisbeth Tranung Holtebu – mail: stevneinfo@gmail.com/92818158
Dedikerte ansvarsområder:
– Sekretæroppgaver
– Arbeidsfordeling stevner

Styremedlemmer
Trine Stenslet – mail: tristens@online.no/95061599
Dedikerte ansvarsområder:
– Personalansvarlig II

Ellen Jenssen – mail: emjenssen@yahoo.no/41604160
Dedikerte ansvarsområder:
– Fordeling av stallplasser
– Søke tilskudd/legater

Rita Pedersen – mail: rita.mari@live.no/47372280
Dedikerte ansvarsområder:
– Materialforvalter/ Maskiner/ Vedlikehold
– Dugnadsansvarlig/ koordinator mot myndigheter

Jette Schack – mail: jette.schack19@gmail.com/90792439
Dedikerte ansvarsområder:
– Klubbutvikling

Vara
Kristin Opsahl – mail: Kristin.Marie.Opsahl@boots.no/417 54 222
Dedikerte ansvarsområder:
– Sponsoransvarlig

Ungdomsrepresentanter
Siri Kvarsvik Arntzen – mail: siri1403@hotmail.no/40285097
Julie Aarlien – mail: Julie_aarlien@hotmail.com/48107743

Ressursgrupper:

Dugnadskomite:
Ansvarlig: Rita Pedersen – mail: rita@arwil.no/47372280
Hans Sveen
Lisbeth Tranung Holtebu
Espen Reinemo

Juniorgruppa:
Ansvarlig: Siri Kvarsvik Arntzen
Rikke Sørlie
Delina Gundersen
Malin Sjølie
Frøydis Sveen
Marte Snefjellå

Sponsorgruppa:
Ansvarlig: Kristin Opsahl
Ellen Jenssen
Catrin Lidstrøm
Bente Meldalen
Lisbeth Tranung Holtebu
Jorun Aarebrot

Ridehuskomiteen:
Ansvarlig: Bjørn Zarbell – mail:  bjorn.zarbell@lions.no/93238226
Geir Tore Snefjellå

Stevnegruppa:
Ellen Rognaldsen
Line Bjørk Flaa
Trine Stenslet
Ingvild Sveen
Lisbeth Tranung Holtebu
Tonje Knutsen Teien
Wenche Dessingthin
Frøydis Sveen

Spranggruppa:
Ansvarlig: Marte Snefjellå

Dressurgruppa:
Ansvarlig: Tonje Zarbell

Horsepro:
Ansvarlig: Maiken Kristiansen
Frøydis Sveen
Marit Walløe

Teknisk personell:
Ansvarlig: Line B. Flaa
Steward: Inga Rebbeng, Gry Oden Olsen
Feil og stil-dommer sprang: Linn Sebro
Banebygger: Line B. Flaa,
Banebyggeraspirant: Siri Kvarsvik Arntzen, Monika Sperstad Køller
Dressurdommeraspirant: Elise Smestad Torkildsen, Heidi Sjølie
(Vi trenger flere teknisk personell, så ta kontakt hvis du ønsker å bidra)