Bruk av ridehuset

RIDEHUSREGLER
SØNDRE NORDSTRAND RIDEKLUBB SITT RIDEHUS

Ridehuset kan i utgangspunktet kun benyttes av rideskolen, oppstallører og rideklubbens medlemmer som har betalt halleie. Unntaket er stevner i regi av Søndre Nordstrand Rideklubb. Det kan også inngås spesialavtale med styret i rideklubben.

GENERELT

 1. Det er strengt forbudt å røyke i ridehuset og i 10 meter rundt ridehuset.
 2. På tribunen: Unngå rop, prating og høye lyder som kan sjenere andre.
 3. Kast søppel i søppelbøttene og rydd opp etter deg.
 4. Sistemann om kvelden må sørge for at ridehuset blir låst og lyset slukkes.
 5. Eventuelle dressurtrenere må sitte på tribunen og undervise via propp i rytterens øre. Andre ryttere kan ri samtidig og har ikke vikeplikt for den som blir undervist ut over gjeldende ridehusregler.
 6. Når rideskolen bruker halvparten av ridehuset, er det kun åtte ryttere som kan ri på den gjenværende delen av ridehuset. Skal du ri og det er åtte ryttere inne i hallen, må du vente utenfor til en av dem går ut.

HESTEAKTIVITETER I RIDEHUSET

 1. Rideskolen har fortrinnsrett, med unntak av onsdager, da er det sprangtreninger for privatryttere i ridehuset. Mandager har dressurgruppa fortrinnsrett på den delen rideskolen ikke bruker. Da har ikke andre privatryttere tilgang. Når det er voltige og rideskole i ridehuset samtidig, har ikke privatryttere tilgang.
 2. ALL møkk skal fjernes så raskt som mulig, for å unngå at det blir trampet ned i underlaget. Møkka skal tømmes på møkkahaugen før trillebåra er for full til å tømmes. Publikum kan gjerne ta seg en runde med greipet, hvis de ønsker det.
 3. Venstre hånd har sporet, med mindre de som rir har avtalt noe annet seg i mellom. Man passerer venstre skulder mot venstre skulder. Ryttere i skritt har vikeplikt. Se opp for hverandre og ta hensyn!
 4. Leiing og skritting skal skje innenfor firkantsporet.
 5. Ta hensyn til alle rundt deg. Hvis det er noen som åpenbart ikke har satt seg inn i ridehusreglene, vær hyggelig når du gjør dem oppmerksom på gjeldende regler.
 6. Longering i ridehallen er i utgangspunktet ikke tillatt. Unntaket er hvis det er færre enn to andre i ridehallen, og disse sier det er greit. Av sikkerhetsmessige årsaker er det aldri lov å longere mens rideskolen er i hallen. (Unntaket er voltigetrening). Hull og groper i underlaget etter longering skal alltid rakes på plass.
 7. Ved bruk av bommer/hindermateriell gjelder samme regel som ved longering: Hvis det er færre enn to andre i ridehallen, og disse sier det er greit. Rydd opp etter deg umiddelbart etter bruk. Det er ikke under noen som helst omstendighet lov til å hoppe i ridehallen uten at du har noen med deg, i tilfelle det skulle skje en ulykke. Er du under 18 år,  du ha med en voksen på bakken hvis du skal bruke bommer høyere over bakken enn 10 cm.
 8. Unngå forstyrrende adferd som kan påvirke andre ekvipasjer (høylydt smatting, pisking og roping).
 9. Løshopping må avtales på forhånd og være åpent for flere.

Brudd på reglene vil føre til utestengelse av ridehuset.

Hvilke tidspunkt man kan ri i ridehallen finnes på eget oppslag. Dette vil bli oppdatert jevnlig. Ryttere plikter å sjekke oppslaget og holde seg oppdatert på eventuelle endringer.

Medlemmer som ikke står oppstallet på Lofsrud Gård, må betale ridehusleie ved bruk utenom organisert trening.
Ryttere som ikke er oppstallet på Lofsrud Gård, men som er medlem i rideklubben kan bruke hallen mot et vederlag på kr. 500,- per mnd eller kr. 75,- pr gang. Pengene skal vippses til 18271 før du rir i hallen, og kvittering postes i ridehusets facebookgruppe. https://www.facebook.com/groups/919403288154581/
Trenger du tilgang til ridehusets facebookgruppe, send en melding til Ingvild Nygaard Sveen eller Ellen Rognaldsen på facebook, for å slippe inn.

De som deltar på rideklubbens organiserte, ukentlige treninger, og som ikke er oppstallet på Lofsrud Gård, må betale månedsleie (se nedenfor).

Disse reglene revideres ved behov. Sist revidert 15. mars 2018

VEDRØRENDE MÅNEDSLEIE
Ved betaling av kr. 500,- til kontonummer 7874 06 67326, send en e-post til administrasjon@snord.no, med mobilnummeret ditt. Da får du en bekreftelse på sms som kan framvises som kvittering ved forespørsel. I tillegg får man tilgang til ridehusets facebookside ( https://www.facebook.com/groups/919403288154581/ ) hvor informasjon om kjøring/vanning og når ridehuset er opptatt/ledig blir postet.
Alternativt kan du vippse kr. 500,- til 18271 og vise kvittering hver gang du rir i ridehuset.
De som betaler månedsleie kan altså ri i ridehallen på lik linje og etter samme regler som Lofsrud Gård sine oppstallører, i stallens åpningstid. Alle oppstallører og ansatte har plikt til å spørre om ukjente rytteres identitet og kreve at de viser fram kvittering for betalt halleie. Månedsleie gjelder HELE måneder, fra 1 til 31. Betalingen gjelder PER RYTTER, ikke per hest. Ryttere som ikke er medlem i Søndre Nordstrand Rideklubb må melde seg inn i rideklubben for å kunne bruke ridehuset.

——-

RIDEHUSOVERSIKT
Høsten 2018

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
08-10          
10-12         RIDESKOLEN
HALVE RIDEHUSET
12-13          
13-14 BANEN HARVES –
HELE RIDEHUSET
BANEN HARVES –
HELE RIDEHUSET
BANEN HARVES –
HELE RIDEHUSET
BANEN HARVES –
HELE RIDEHUSET
BANEN HARVES –
HELE RIDEHUSET
14-16          
16-17 RIDESKOLEN
HALVE RIDEHUSET/
DRESSURGRUPPA HALVE RIDEHUSET
RIDESKOLEN
HALVE RIDEHUSET
SPRANGGRUPPA
HELE RIDEHUSET
RIDESKOLEN
HALVE RIDEHUSET
RIDESKOLEN
HALVE RIDEHUSET
17-18 RIDESKOLEN
HALVE RIDEHUSET/
DRESSURGRUPPA HALVE RIDEHUSET
RIDESKOLEN – SPRANG
HELE RIDEHUSET
SPRANGGRUPPA
HELE RIDEHUSET
RIDESKOLEN –
HALVE RIDEHUSET
RIDESKOLEN –
HALVE RIDEHUSET
18-19 RIDESKOLEN
HALVE RIDEHUSET/
DRESSURGRUPPA HALVE RIDEHUSET
RIDESKOLEN
HALVE RIDEHUSET/
VOLTIGE HALVE RIDEHUSET
SPRANGGRUPPA
HELE RIDEHUSET
RIDESKOLEN
HALVE RIDEHUSET
RIDESKOLEN –
HALVE RIDEHUSET
19-20 RIDESKOLEN
HALVE RIDEHUSET/
DRESSURGRUPPA HALVE RIDEHUSET
RIDESKOLEN
HALVE RIDEHUSET/
VOLTIGE HALVE RIDEHUSET
SPRANGGRUPPA
HELE RIDEHUSET
RIDESKOLEN
HALVE RIDEHUSET
RIDESKOLEN –
HALVE RIDEHUSET
20-21 RIDESKOLEN
HALVE RIDEHUSET/
DRESSURGRUPPA HALVE RIDEHUSET
VOLTIGE HALVE RIDEHUSET SPRANGGRUPPA
HELE RIDEHUSET
   
21-21:30 DRESSURGRUPPA HALVE RIDEHUSET   SPRANGGRUPPA
HELE RIDEHUSET
   

 

Rideskolen drar jevnlig på tur, og da er ridehuset åpen for andre. Se egen liste over når rideskolen går på tur for mer informasjon.

Lista revideres ved behov. Siste revisjon er 21. august 2018


RIDEHUSTIDER RIDESKOLEN 2019

 

DRESSURBANEALTERNATIVER
En forklaring på bokstavene i ridehuset.

Tegningene viser 20×60- bane og 20×40-bane.

12697342_10153232031717680_3653887444645549950_o                  12710960_10153232026727680_7831270013948923961_o

BOOKING AV RIDEHUSET

Tidsrommet 08:00 – 10:00 lørdag og søndag morgen, samt 19:00 – 21:00 lørdag og søndag kveld kan ridehuset bookes: minst 48 timer i forveien, max 2 timer. Dette gjelder også helligdager (=røde dager). Muligheten til å booke tid faller bort på dager der andre arrangementer (stevner, helgetreninger osv.) opptar hallen store deler av dagen.

Du må sørge for følgende når du booker:
– Husk at rideskolen/rideklubben alltid har fortrinnsrett og kan overprøve bookingen din hvis det er behov for det. Sjekk rideklubbens kalender på snord.no (i kolonnen til høyre) før du booker. Har rideskolen/rideklubben et arrangement den dagen, er det ikke anledning til å booke.
– Du må være voksen (over 18 år) for å booke tid i ridehuset.
– Booking skjer ved at tid offentliggjøres av den som skal bruke ridehuset på ridehusets facebookside. Dette skal altså gjøres av en som er voksen. Førstemann til mølla.
– Offentliggjøres det med mindre enn 2 dagers frist, kan andre ryttere motsette seg bookingen. Det er ikke anledning til å booke for lengre tid fram enn inneværende uke.

Eksempler på ting man kan booke ridehuset til:
– Hindertrening (husk at det må være en voksen til stede på bakken!)
– Kjøring med hest og vogn.
– MG-trening.
– Dressurprogramtrening – hele banen.

Det er ikke mulig å booke ridehuset for felles sprangtrening (med bygging av bane) uten kvalifisert personell til stede.

Når man booker ridehuset, kan ikke andre ryttere ri/trene, med mindre den som har booket tillater det.

Det blir ikke anledning til å booke ridehuset hver helg til samme tid. Har du booket en helg, må du stå over neste.
Rideskolen/rideklubben har 24 timers varslingsfrist og er ikke bundet av tidspunktene skissert ovenfor. Oppstallører og ryttere utenfra har 48 timers varslingsfrist og er bundet av tidspunktene ovenfor.

Løshopping skal bare foregå i regi av rideklubben, med kvalifisert personell på bakken.

Det er heller ikke anledning til å booke ridehuset for å slippe hesten sin løs. Det kan man gjøre hvis man er alene i hallen og hesten ikke skader vantet ved å sparke/bite på det. Forårsaker hesten skader ved at du har sluppet den løs, må hesteeier betale for utbedringene.

Reglene for ridehuset gjelder også utebanene.