Konkurransestøtte 2018

Det ytes konkurransestøtte til ryttere som representerer Søndre Nordstrand Rideklubb, forutsatt at rytteren (evt foreldre) deltar som mannskap på minimum halvparten av de stevnene klubben arrangerer i løpet av sesongen (19 stevner i 2018):

Støtten beregnes etter følgende prinsipp:
En hver gjennomført klasse, gir poeng ut ifra stevnekategori (distrikts-, lands- eller elitestevne), klasse og resultat. Det er en forutsetning at rytteren starter for klubben året ut.

Stevnekategori
Elitestevne 3 poeng
Landsstevne 2 poeng
Distriktsstevne 1 poeng
Resultat
Seier 3 poeng, plassering 2 poeng
Seier 2 poeng, plassering 1 poeng
Seier 1 poeng
Klasser (poeng for gjennomført klasse)
VA (Vanskelig A)
VB
MA
MB
MC
LA
LB
LC
13 poeng
11 poeng
8 poeng
6 poeng
5 poeng
3 poeng
2 poeng
1 poeng

Resultatet blir da: Stevnekategori + evt seier/plassering + poeng for klasse.
Eksempel: Seier i VA på elitestevne gir 3+3+13 poeng = 19 poeng.
Gjennomført LA på landsstevne gir 2+3=5 poeng.

Maksimal poengsum det gis støtte til, er 1000 poeng
SNORDs styre fastsetter hvert år hvor stor sum som skal deles ut til konkurransestøtte.

Individuelle norgesmesterskap: Hver delkonkurranse verdsettes 50% høyere enn tabellen. Seier gir 50 poeng i tillegg.

Lagkonkurranser og mesterskap for lag (NM-KM): Klubben dekker startavgift.
Ved andre representasjonsoppgaver (f. eks Nordisk Mesterskap) er det anledning til å søke klubben om støtte.

Rytteren må representere klubben ut året.
Rytterne må selv holde orden på sine poeng med referanse til stevnested og kategori, dato, klasse og resultat.

Skjema med oppnådde poeng leveres/sendes styret innen 1. desember gjeldende år. Sammen med dette skjemaet, må skjema med bekreftelse om medvirkning på stevnearrangement leveres. Skjemaet skal være signert av en i styret.

 

 

Mal for skjema:

KONKURRANSESTØTTE 2018

Skjemaet leveres eller sendes administrasjon@snord.no innen 1. desember gjeldende år.

Skjema for beregning av poeng.

Rytter:………………………………….. E-post:………………………………………………………

Kontonummer:………………………………………………………….

Dato Stevnested Kat Klasse Res Poeng