SØNDRE NORDSTRAND RIDESKOLES SATSINGSGRUPPE

Satsingsgruppa er for rideskoleelever som har et stort engasjement for stallen og sporten, og ønsker å utvikle seg som ryttere rettet mot konkurranse. Man må vise spesiell interesse for å få plass i gruppen. Det er ingen aldersgrense for å være med, så lenge man dekker de øvrige kriteriene.

 

Mål/Visjon:

 • Utvikle morgendagens konkurranseryttere som representerer rideklubben.
 • Styrke samholdet i rideklubben/rideskolen

 

Kriterier/krav til deltager:

 • Grønt kort. Representere Søndre Nordstrand Rideklubb.
 • Deltar på minst en ridetime i uken i rideskolen, på skolehest. Ryttere med egen hest kan ikke delta i satsingsgruppen.
 •  Ekvipasjene skal representere klubben på en flott og verdig måte. Representasjonen skal være godt forberedt, både treningsmessig, utførelsesmessig og utseendemessig.
 • En voksen kontaktperson for hver deltager under 18 år må delta i informasjonsflyten (kommunikasjonen går via facebook) og hjelpe til med planlegging og gjennomføring av transport/stevne mm. Disse voksne danner en foreldregruppe som de organiserer seg imellom. Foreldregruppa er viktige støttespillere til satsingsgruppa.
 • Rytter må hjelpe til på dugnader/stevner. Rytter/foresatt kan bli tildelt konkrete oppgaver ved rideskolestevner/arrangementer som må løses.
 • Rytter må være aktiv og engasjert med i miljøet på stallen, minst tre dager i uken.
 • Ha kapasitet/tid.

 

Hva tilbyr klubben/rideskolen?

 • Deltagere i satsingsgruppa får starte rideskolehester på D-stevner i rytterkretsen etter avtale med ridelærer/styret i rideklubben.
 • Tilpassede aktiviteter for satsingsgruppa.
 • Tilbud om treningshelger med undervisning.
 • Opplegg for individuell utvikling som rytter.
 • Lokale for møter/planlegging.
 • (Ved anledning) Hjelpe til med transport av skolehester.

 

Organisering og kommunikasjon

 • Det er daglig leder som har det overordnede ansvaret for gruppa. Kommunikasjonen foregår via en facebookgruppe som opprettes ved oppstart av gruppa. I denne gruppa skal satsingsgruppemedlemmene, daglig leder, en foresatt per deltaker og ett styremedlem delta. Satsingsgruppemedlemmene har selv ansvaret for å melde inn forslag til eksterne stevner de ønsker å delta på, forslag til aktiviteter osv. Foreldregruppa har ansvaret for å koordinere transport.

 

Finansiering

 • Deltakerne må selv tjene penger til en felles pott, som skal gå til transport, profileringsutstyr mm. Eventuelle aktiviteter for å få inn penger til gruppa må godkjennes av styret, da dette ikke kan gå på bekostning av rideklubbens aktiviteter og inntjeningsmuligheter.

 

Begrensninger

 • Satsingsgruppas aktiviteter skal aldri gå på bekostning av rideskolens andre aktiviteter, og legges til tider som gir rom for restitusjon og hvile for skolehestene.
 • Hvis en deltager ikke deltar på dugnader/stevnearbeid slik som skissert, kan deltageren nektes start ved neste stevne.
 • Ryttere kan ekskluderes fra satsingsgruppa ved gjentatte ganger å ha vist oppførsel/usportslig opptreden som ikke er forenlig med Rytterforbundets regler/verdier og normal folkeskikk. Det er styret som avgjør en eventuell utestengelse.

 

 

Det vil holdes årlige opptak til satsingsgruppa, hvor rideprøve i sprang og dressur, samt et intervju inngår. Har du spørsmål, ta kontakt på rideskole@snord.no.

Liste over hvem som er i sasingsgruppa vil bli publisert her.