Rideskoleansatte

I Rideskolen arbeider:
Helle Saxegaard
Oliver Fullu
Marte Snefjellå
Merete Røed
June Ottersbo (permisjon)


I ponnirideskolen arbeider:

Cecilia Sønsteli
Helen Dong