Rideskoleansatte

I Rideskolen arbeider:
Marte Snefjellå
Mari Terese Hoffgaard
Rebekka Asp
June Ottersbo (dagtid)


I ponnirideskolen arbeider:

Cecilia Sønsteli
Marie Blomberg-Samuelsen
Gry Oden Olsen