Rideskoleansatte

I Rideskolen arbeider:
Marte Snefjellå
Mari Terese Hoffgaard
Andrea Nicoline Børja Berget
Rebekka Asp
June Ottersbo (dagtid)


I ponnirideskolen arbeider:

Anne Grete Jørgensen
Cecilia Sønsteli
Gry Oden Olsen