Rideskoleansatte

I Rideskolen arbeider:
Oliver Fullu
Mari Terese Hoffgaard
Rebekka Asp
June Ottersbo (dagtid)


I ponnirideskolen arbeider:

Cecilia Sønsteli
Adele Bang Johansen
Gry Oden Olsen