Ponnikurs

Kurstilbud og priser vår 2023

Mandag (21 kursdager)
kl. 17.30-18.15: Trinn 1: 4515kr
kl. 18.15-19.00: Trinn 2: 4515kr

Tirsdag (24 kursdager)
kl. 17.15-18.00: Trinn 1 : 5160kr
kl. 18.00-18.45: Trinn 2: 5160kr
kl. 19.00-20.00: Overgangsklasse: 7440kr

Onsdag (23 kursdager)
kl. 17.15-1800: Trinn 1: 4945kr
kl. 18.00-19.00: Trinn 1: 4945kr
kl. 19.00-19.45: Trinn 2: 4945kr

Torsdag (23 kursdager)
kl. 17.15-18.00: Trinn 1: 4945kr
kl. 18.00-18.45: Trinn 2: 4945kr
kl. 19.00-20.00: Overgangsklasse: 7130kr

Fredag (24 kursdager)
kl. 16.30-17.15: Trinn 1: 5160kr

Nivåinndeling

På ponnikursene står sikkerhet, trygghet og moro sentralt. Her lærer barna enkel teori om stell av ponniene, oppførsel i stall og rundt hester samt det grunnleggende innen ridning. Kurset består av variert baneridning og turridning. Passer for barn fra 4 – 10/11 år.

Ponnikurs trinn 1 – nybegynner til lett øvet
Maks 4 elever pr time. Av sikkerhetsmessige årsaker må alle elevene på dette ponnikurset ha med seg en foresatt som kan være med å leie ponnien.

Ponnikurs trinn 2 – lett øvet til øvet
Maks 4 elever pr time. Av sikkerhetsmessige årsaker må alle elevene på dette ponnikurset ha med seg en foresatt som kan være med å leie ponnien.

Overgangsklasse
Maks 4 elever pr time. Passer for barn som snart skal overføres fra ponniskolen til rideskolen og for eldre barn som er nybegynnere. På dette kurset skal barna selv sale på og av hesten og ri selvstendig uten leier. Det er ønskelig at foresatte er med og hjelper til ved behov.

Påmelding til nytt semester for eksisterende elever i ponniskolen

Eksisterende elever i ponniskolen opprettholder sin plass ved overgang til nytt semester. For å opprettholde plassen må vårsemester være betalt senest 25.november og høstsemester må være betalt senest 15.juni. Alle som deltar på kurs får varsel om betalingsfrist.

Medlemskap i Søndre Nordstrand Rideklubb er pliktig for alle som går i ponniskolen. Medlemskapet faktureres separat via Min Idrett en gang pr år.

I tillegg til kursavgiften er det dugnadsplikt en dag per semester. For ryttere under 18 år må foresatte være med på dugnad.

Eksisterende elever som ønsker å bytte kursdag og/eller nivå kan søke på de ledige plassene som blir annonsert etter at betalingsfristen for nytt semester har utløpt.
Vi prioriterer eksisterende elever i ponniskolen ved opptak til nytt semester fremfor nye elever.

Ryttere som har fylt 10/11 år kan søke om å bytte fra ponniskolen til rideskolen ved påmelding til nytt semester. Vi prioriterer elever fra ponniskolen ved opptak til rideskolen fremfor nye elever. Påmeldingen må sendes inn av foresatte.

Påmelding til nytt semester for nye elever i ponniskolen

Vi har ikke ventelister. Alle ledige plasser blir annonser på hjemmesiden og facebook «Søndre Nordstrand Rideklubb»
Vårsemester ( januar-juni): Ledig plasser annonseres i november/desember
Høstsemester (august-desember): Ledige plasser annonseres i juni/juli

Medlemskap i Søndre Nordstrand Rideklubb er pliktig for alle som går i rideskolen. Medlemskapet faktureres separat via Min Idrett en gang pr år.

I tillegg til kursavgiften er det dugnadsplikt en dag per semester. For ryttere under 18 år må foresatte være med på dugnad.

Betaling

Kursene betales forskuddsvis (Timepris x antall kursdager.)
Vårsemesteret: Fra første uke i januar til skoleslutt
Høstsemesteret: Fra skolestart til og med uke 51.
Det er ikke ridekurs i påskeferien, sommerferien, juleferien og røde dager.
Det ER ridekurs i vinterferien og høstferien.
Innbetaling via Vipps etter at plass er tilbudt. Kurset i sin helhet må være betalt innen angitt dato ved bekreftet plass.

Vi refunderer ikke innbetalt kursavgift

Fravær

Det er ikke mulig å ta igjen timer ved fravær. Ved ulykke/skade som inntreffer på en av våre ridetimer, og som medfører fremtidig fravær, tilbyr vi 1 privattime som kompensasjon. Skaden og fraværet må dokumenteres med legeattest.

Avlysning av ridetimer

Vi vil alltid gjøre vårt beste for at planlagte ridetimer, ponnitimer og andre arrangementer skal gjennomføres tross knapphet på personal og/eller hester. Likevel er det tilfeller der det skjer uforutsette ting som vi ikke har kontroll på der vi ser oss nødt til å avlyse. I slike tilfeller refunderes ikke allerede betalte timer.

Sikkerhet og forsikring

Det er påbudt å ri med sikkerhetshjelm og riktig fottøy (sko som gå over ankelen og har en lav hæl). Sikkerhetsvest er påbudt ved sprangtimer men anbefales også ellers. Hjelm og sikkerhetsvest kan lånes av rideskolen men anbefales kjøpt for å sikre best mulig tilpasning. All omgang med hestene skjer på eget ansvar og rideklubben har ikke ansvar ved ulykke med hest. Ridning anses som «risikosport», derfor anbefales det å tegne ekstra forsikring mot eventuelle skader som kan oppstå ved ulykker.

Har du spørsmål om rideskolen kontakter du oss på epost: rideskole@snord.no