Ponnikurs

Her registrerer du deg på venteliste for ponnikurs

Kurstilbud

Tilbys mandag til fredag for barn i alderen 3-9 år. Timene starter 16.30, 17.15, 18.00 og 18.45 hver dag hele uken. Ponnikursene har 45 min undervisning med maks 4 barn per time. Av sikkerhetsmessige årsaker må alle elevene på ponnikurs ha med seg en foresatt som kan være med å leie ponnien.

På ponnikursene står sikkerhet, trygghet og moro sentralt. Her lærer barna enkel teori om stell av ponniene, oppførsel i stall og rundt hester samt det grunnleggende innen ridning. Kurset består av variert baneridning og turridning.

Påmelding

Ryttere som ønsker å starte eller fortsette ponnikurs melder seg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet for ponnikurs. Ryttere som ønsker å bytte til vanlig ridekurs med hest må sette seg på ventelisten for ridekurs. Påmeldingen er bindende og må sendes inn av foresatte.

Betaling og avmelding

Ponnikurs koster 180 kr per time og faktureres for et halvt år av gangen. Vårsemesteret varer fra uke 6 til skoleslutt og høstsemesteret fra skolestart til og med uke 5. Det er ikke ridekurs på ferie og røde dager. Faktura sendes i forkant av kursstart og må være betalt innen første kursdag. I tillegg til kursavgiften er det dugnadsplikt en dag per semester. Foresatte være med på dugnad.

Eventuelt avmelding må sendes til rideskole@snord.no. Ved avmelding før forfall av semesterfakturaen belastes et gebyr tilsvarende 10 % av kursavgiften. Ved avmelding etter forfall av semesterfakturaen anses hele kursavgiften som forfalt til betaling.

Det er ikke mulig å ta igjen timer ved fravær. Ved sykdom kan man i enkelte tilfeller få erstatningstimer ved fremvisning av legeattest.

Sikkerhet og forsikring

Det er påbudt å ri med sikkerhetshjelm og riktig fottøy (sko som gå over ankelen og har en lav hæl). Sikkerhetsvest er påbudt ved sprangtimer men anbefales også ellers. Hjelm og sikkerhetsvest kan lånes av rideskolen men anbefales kjøpt for å sikre best mulig tilpasning. All omgang med hestene skjer på eget ansvar og rideklubben har ikke ansvar ved ulykke med hest. Ridning anses som «risikosport», derfor anbefales det å tegne ekstra forsikring mot eventuelle skader som kan oppstå ved ulykker.

Har du spørsmål om rideskolen kontakter du oss på epost: rideskole@snord.no eller tlf: 40 87 14 31.