Ponnikurs

Kurstilbud

Mandag: kl. 1630, 1715, 1800 og 1845
Tirsdag: kl. 1630, 1715, 1800 og 1845
Onsdag: kl. 1630, 1715, 1800 og 1845
Torsdag: kl. 1630, 1715, 1800 og 1845

Ponnikursene har 45 min undervisning med maks 4 barn per time. Av sikkerhetsmessige årsaker må alle elevene på ponnikurs ha med seg en foresatt som kan være med å leie ponnien.

På ponnikursene står sikkerhet, trygghet og moro sentralt. Her lærer barna enkel teori om stell av ponniene, oppførsel i stall og rundt hester samt det grunnleggende innen ridning. Kurset består av variert baneridning og turridning.

Påmelding
Vi har fortiden ventelister på våre kurs. Vi tar kontakt med deg når vi har ledig plass. Påmeldingen må sendes inn av foresatte.

Sett deg på venteliste til ponniskolen:
https://forms.office.com/r/VhUVfdaVtE

Ryttere som har fylt 10 år kan bytte til vanlig ridekurs med hest. Vi tar kontakt med deg når vi har ledig plass. Påmeldingen må sendes inn av foresatte.

Sett deg på venteliste til rideskolen:
https://forms.office.com/r/VhUVfdaVtE

Betaling
Ponnikurs koster 200 kr per time og faktureres for et halvt år av gangen. Vårsemesteret varer fra første uke i januar til skoleslutt og høstsemesteret fra skolestart til og med uke 51. Det er ikke ridekurs i juleferie, påskeferie eller røde dager. Innbetaling skjer via Vipps etter at plass er tilbudt. Kurset i sin helhet må være betalt innen angitt dato ved bekreftet plass. Vi refunderer ikke innbetalt kursavgift.

I tillegg til kursavgiften er det dugnadsplikt en dag per semester. Foresatte må være med på dugnad.

Medlemskap i Søndre Nordstrand Rideklubb er pliktig for alle som går i rideskolen. Medlemskapet faktureres separat via Min Idrett en gang pr år.

Det er ikke mulig å ta igjen timer ved fravær. Ved ulykke/skade som inntreffer på en av våre ridetimer, og som medfører fremtidig fravær, tilbyr vi 1 privattime som kompensasjon. Skaden og fraværet må dokumenteres med legeattest..

Avlysning av ridetimer
Vi vil alltid gjøre vårt beste for at planlagte ridetimer, ponnitimer og andre arrangementer skal gjennomføres tross knapphet på personal og/eller hester. Likevel er det tilfeller der det skjer uforutsette ting som vi ikke har kontroll på der vi ser oss nødt til å avlyse. I slike tilfeller refunderes ikke allerede betalte timer.

Sikkerhet og forsikring
Det er påbudt å ri med sikkerhetshjelm og riktig fottøy (sko som gå over ankelen og har en lav hæl). Sikkerhetsvest er påbudt ved sprangtimer men anbefales også ellers. Hjelm og sikkerhetsvest kan lånes av rideskolen men anbefales kjøpt for å sikre best mulig tilpasning. All omgang med hestene skjer på eget ansvar og rideklubben har ikke ansvar ved ulykke med hest. Ridning anses som «risikosport», derfor anbefales det å tegne ekstra forsikring mot eventuelle skader som kan oppstå ved ulykker.

Har du spørsmål om rideskolen kontakter du oss på epost: rideskole@snord.no