Aktiviteter i helgene

Kurstilbud

  • Privattimer i dressur (fra 400 kr til 650 kr avhengig av antall deltakere)
    Tilbys etter kapasitet og kan tilpasses alle nivåer. Datoer annonseres på forhånd. Følg med på vår facebookside.
  • Turer i Østmarka (500 kr)
    Tilbys enkelte lørdager i perioden 1.april-20. juni og 20.august-20. oktober. Turene varer ca. 2 timer. For å være med må man kunne mestre og være trygg på hesten i alle gangarter. Nedre aldersgrensen er 12 år. Turene annonseres i forkant. Følg med på vår facebookside.

Påmelding

Påmelding sendes til rideskole@snord.no innen påmeldingsfrist. Påmeldingen er bindende og må sendes inn av foresatte dersom rytteren er under 18 år.

Betaling og avmelding

Kursene betales gjennom VIPPS og må være betalt innen første kursdag. Eventuelt avmelding må sendes til rideskole@snord.no senest to dager før. Ved senere avmelding anses hele kursavgiften som forfalt til betaling.

Det er ikke mulig å ta igjen timer ved fravær. Ved sykdom kan man i enkelte tilfeller få erstatningstimer ved fremvisning av legeattest.

Sikkerhet og forsikring

Det er påbudt å ri med sikkerhetshjelm og riktig fottøy (sko som gå over ankelen og har en lav hæl). Sikkerhetsvest anbefales. Hjelm og sikkerhetsvest kan lånes av rideskolen men anbefales kjøpt for å sikre best mulig tilpasning. Skal du låne hjelm eller sikkerhetsvest finnes dette i 2.etg i låven.

All omgang med hestene skjer på eget ansvar og rideklubben har ikke ansvar ved ulykke med hest. Ridning anses som «risikosport», derfor anbefales det å tegne ekstra forsikring mot eventuelle skader som kan oppstå ved ulykker.

Har du spørsmål om rideskolen kontakter du oss på epost: rideskole@snord.no eller tlf: 40 87 14 31