Bli medlem

Vil du bli medlem i Søndre Nordstrand Rideklubb?

Kontakt oss via e-post til styret@snord.no Eposten må inneholde:
* Fornavn og etternavn ( alle navn)
* Adresse ( gateadresse, postnummer og poststed)
* E-postadresse
* Telefonnummer

Velger du familiemedlemskap må denne informasjonen sendes for alle som skal inkluderes i medlemskapet.

Prisene er 500,- for hovedmedlem og 750,- for familiemedlemskap.

Som medlem i Søndre Nordstrand Rideklubb får du:

– Bruke utebanene våre til gratis eller til rabattert pris.  Se detaljer her.
– Ri i ridehallen gratis eller til rabattert pris Se detaljer her.
– Delta på klubbtreninger i sprang og dressur.
– Delta på stevner/arrangementer/klubbkvelder.
– Muligheten til å påvirke hva rideklubben skal prioritere av arbeid framover ved å delta og stemme på det årlige årsmøtet.
– Muligheten til å bli klubbmester.
– 20% rabatt på alle kjøp over kr. 200,-  hos Eurohest.

Hva gjør rideklubben?

– Drifter Lofsrud Gård og Søndre Nordstrand rideskole (arbeidsgiveransvar, utviklingsansvar osv).
– Vedlikeholder stallbygningen og områdene rundt.
– Har kontakten mot grunneier, Oslo kommune, og andre relevante instanser.
– Arrangerer stevner i flere grener.
– Utformer statuttene til klubbmesterskap og effektuerer disse.
– Sponser klubbmedlemmers utdannelse som teknisk personell innenfor Rytterforbundets rammer.
– Arbeider med generell klubbutvikling.
– Arbeider for å fylle målene Norges Rytterforund setter for organisasjonen.
– Gjennomfører styremøter og møter i rideklubbens forskjellige utvalg.
– Arrangerer årsmøte i rideklubben hvert år.
– Driver salg av rideklubbens promoteringsartikler.
– Oppgraderer klubbens stevnemateriell på dugnad.
– Administrerer ukentlige klubbtreninger i sprang, dressur og voltige.
– Arrangerer sosiale sammenkomster for klubbmedlemmer, rideskolen, juniorene osv.
– Drifter klubbens nettside snord.no samt klubbens facebooksider.
– Legger til rette for barns omgang med dyr på Lofsrud Gård – vederlagsfritt for de besøkende.
– Legger til rette for fysisk aktivitet for ungdom og voksne gjennom ridetimer og stallarbeid.
– Stimulerer barn, ungdom og voksnes psykiske helse gjennom samhandling med hester og andre dyr.
– Bidrar til at Lofsrud Gård fungerer som et knutepunkt for dyreentusiaster i bydelen.
– Arbeider for å bevare Lofsrud Gård samt området rundt som en grønn lunge for bydelens innbyggere.
– Arbeider med inkluderingstiltak for minoriterer.
– Tilrettelegger for funksjonshemmede
– Etablerer og søker støtte til ulike prosjekter gjennom året med sikte på klubbens utvikling.