Ressursgrupper

Dugnadskomite:
Ansvarlig: Kyrre Eide
Frederic Mignotte
Aasulv Bygland

Juniorgruppa:
Ansvarlig: Dina Holmen og Lea Eide
Silje Bogerud
Ella Mignotte
Julie Skai
Frida Bygland
Margrethe Løyland

Sponsorgruppa:
Ansvarlig:

Anleggskomite:
Ansvarlig:

SPORTSKOMITEEN
Stevnegruppa
Spranggruppa
Dressurgruppa
Voltigegruppa

Stevnegruppa:
Ansvarlig: Siri Kvarsvik Arntzen
Line Flaa
Frederic Mignotte
Tonje Zarbell
Lisbeth Holtebu
Camilla Bentzen
Adelie Dorseuil

Spranggruppa:
Ansvarlig: Marte Snefjellå

Dressurgruppa:
Ansvarlig: Tonje Zarbell

Voltigegruppa
Ansvarlig:

NRYF stevne/Equipe:
Ansvarlig:

Teknisk personell:
Ansvarlig: Line B. Flaa
Steward: Camilla Bentzen, Rebecka Tranung Holtebu
Dressurdommer: Vivian Pedersen Nilsen
Dressurdommeraspirant: Heidi Sjølie
Feil og stil-dommer sprang: Linn Sebro
Banebygger: Line B. Flaa, Odd-Ivar Pedersen
Banebyggeraspirant: Siri Kvarsvik Arntzen
Sprangdommeraspirant: Siri Kvarsvik Arntzen
(Vi trenger flere teknisk personell, så ta kontakt hvis du ønsker å bidra)