Ressursgrupper

Dugnadskomite:
Ansvarlig: Stein Erik Skai
Frederic Mignotte
Aasulv Bygland
Morten Bogerud

Juniorgruppa:
Ansvarlig: Dina Holmen
Lea Eide
Silje Bogerud
Ella Mignotte
Julie Skai
Frida Bygland
Margrethe Løyland

Sponsorgruppa:
Ansvarlig: Marcus Tengs Grundy
Lene Bang Johansen
Lisa Johansen

Stevnegruppa:
Leder: Siri Kvarsvik Arntzen
Line Flaa
Elisabeth Lauvbakk
Frederic Mignotte
Tonje Zarbell
Lisbeth Holtebu
Camilla Bentzen
Adelie Dorseuil

Spranggruppa:
Ansvarlig: Marte Snefjellå

Dressurgruppa:
Ansvarlig: Tonje Zarbell

NRYF stevne/Equipe:
Ansvarlig: Elisabeth Lauvbakk

Teknisk personell:
Ansvarlig: Line B. Flaa
Steward: Camilla Bentzen, Rebecka Tranung Holtebu
Dressurdommer: Vivian Pedersen Nilsen
Dressurdommeraspirant: Heidi Sjølie
Feil og stil-dommer sprang: Linn Sebro
Banebygger: Line B. Flaa, Odd-Ivar Pedersen
Banebyggeraspirant: Siri Kvarsvik Arntzen
Sprangdommeraspirant: Siri Kvarsvik Arntzen
(Vi trenger flere teknisk personell, så ta kontakt hvis du ønsker å bidra)