Stilling ledig

Søndre Nordstrand Rideklubb ble etablert i 1991 og ligger sentralt til på Lofsrud gård på Mortensrud i Oslo. Rideklubben har i overkant av 500 medlemmer. Klubben driver rideskole gjennom hele året og rideleir i skolens ferier. Klubben har om lag 20 privatoppstallører. Det gis instruksjon innen sprang, dressur og voltige. Klubben disponerer et nytt, flott ridehus og to utebaner. Det er 3 fast ansatte. Vi har nå ledig stilling som

Logo_transSNRKsmall

Ridelærer

Vi søker etter en selvgående, kunnskapsrik og positiv person som har et godt håndlag med barn. Arbeidet vil hovedsaklig bestå av instruksjon på ettermiddagen/kvelden et par dager i uka, med mulighet for ekstravakter i helger og ved behov. Stillingen kan om ønskelig kombineres med en av de andre stillingene vi har utlyst. Stillingsprosent avtales med aktuell kandidat.

Vi ser etter deg som er
– Fleksibel.
– Glad i å jobbe med mennesker (barn) og dyr.
– Er blid og utadvendt, og er serviceinnstilt i møte med kunder.
– Gode samarbeidsevner.
– Ærlig og lojal.
– Tidligere erfaring fra arbeid med instruksjon er en fordel. Vi ønsker en kandidat med ridelærerutdannelse, men søkere med annen relevant og dokumentert erfaring kan også vurderes.

Vi tilbyr:
– Personalforsikring.
– Lønn og stillingsprosent etter avtale.
– Trivelig arbeidsmiljø i hyggelige omgivelser.
– Snarlig tiltredelse.
– Muligheter for å påvirke stillingsinnholdet, fullstendig stillingsbeskrivelse utarbeides sammen med kandidat.
Stillingen er ledig omgående. Da vi utlyser flere typer stillinger kan en kombinasjonsstilling være aktuelt for de som ønsker det (eksempelvis 30% kontormedarbeider, 70% ridelærer).

Søknad med CV sendes til e-postadressen lineflaa@gmail.com så raskt som mulig.

For spørsmål vedrørende stillingen ta kontakt med personalansvarlig Line Flaa på tlf. 930 42 930.

 

Logo_transSNRKsmall

 

Stallmedarbeider

Vi søker etter en selvgående, kunnskapsrik og positiv person med god helse og god arbeidskapasitet.  Stillingen kan om ønskelig kombineres med en av de andre stillingene vi har utlyst. Stillingsprosent avtales med aktuell kandidat.
Ønskede kvalifikasjoner
– Gode faglige kunnskaper inne daglig stell av hester og drift av stall.
– Gode samarbeidsevner.
– Ansvarsbevisst og glad i fysisk arbeid.
– I stand til å jobbe selvstendig og strukturert.
– Godt håndlag med dyr, uredd.
– Positiv og engasjert.

Hovedarbeidsoppgaver:
– Stell av hestene våre med foring, utslipp/innslipp og møkking.
– Daglig stell og vedlikehold av staller og stallens bygningsmasse.
– Daglig vedlikehold av ridebaner.

Vi tilbyr:
– Personalforsikring.
– Lønn og stillingsprosent etter avtale.
– Trivelig arbeidsmiljø i hyggelige omgivelser.
– Snarlig tiltredelse.
– Muligheter for å påvirke stillingsinnholdet, fullstendig stillingsbeskrivelse utarbeides sammen med kandidat.
Stillingen er ledig omgående. Da vi utlyser flere typer stillinger kan en kombinasjonsstilling være aktuelt for de som ønsker det (eksempelvis 20% ridelærer, 30% stallmedarbeider).

Søknad med CV sendes til e-postadressen lineflaa@gmail.com så raskt som mulig.

For spørsmål vedrørende stillingen ta kontakt med personalansvarlig Line Flaa på tlf. 930 42 930.

Logo_transSNRKsmall

Vaktmester

ca 15%-stilling

Vi søker etter en selvstendig og driftig person som har evnen til å se oppgavene som bør utføres, og ta tak i disse. Denne stillingen bør kombineres med stallmedarbeiderstilling, og utlyses i utgangspunktet ikke som en separat stilling, men en kombinasjonsstilling.

 

Vi ser etter følgende kompetanse og egenskaper hos søker:
– En serviceinnstilt person med gode samarbeidsevner
– Interesse for hestesport og kjennskap til tilsyn og interesse for og/eller erfaring med vedlikehold av bygninger, uteareal og maskiner.
– Førerkort for/erfaring med traktor (slodding, brøyting, lossing av ensilage/høy osv.)
– Stayerevne for manuelt arbeid
– Selvstendighet og fleksibilitet med hensyn til skiftende arbeidsoppgaver

Eksempel på arbeidsoppgaver:
– Daglig vedlikehold/slodding av alle ridebaner.
– Tilsyn og vedlikehold av paddocker med strømgjerder.
– Vedlikehold av grøntareal (plener, hekker, blomsterbed).
– Ansvar for vedlikehold og tilsyn av maskinpark.
– Ansvar for vedlikehold og tilsyn av alle bygninger med innbo.
– Brannvernleder, HMS-ansvarlig.
– Brøyting og strøing.
– Møkkhåndtering.
– Lagring og lossing av fór og flis.
– Medansvar for tilsyn og vedlikehold av railer og hindermateriell.
– Diverse småreparasjoner (koster, trillebårer, drikkekar, gjerder osv).
– Annet arbeid pålagt av styret ved behov.

Vi tilbyr:
– Personalforsikring.
– Lønn og stillingsprosent etter avtale.
– Trivelig arbeidsmiljø i hyggelige omgivelser.
– Snarlig tiltredelse.
– Muligheter for å påvirke stillingsinnholdet, fullstendig stillingsbeskrivelse utarbeides sammen med kandidat.

Stillingen er ledig omgående. Da vi utlyser flere typer stillinger kan en kombinasjonsstilling være aktuelt for de som ønsker det (eksempelvis 15% vaktmester, 70% stallmedarbeider).

Søknad med CV sendes til e-postadressen lineflaa@gmail.com så raskt som mulig.

For spørsmål vedrørende stillingen ta kontakt med personalansvarlig Line Flaa på tlf. 930 42 930.

 

Logo_transSNRKsmall

Kontormedarbeider

ca 30%-stilling

Vi søker etter en selvstendig og driftig person som er effektiv og har god ordenssans. Denne stillingen skal kombineres med enten ridelærerstilling eller stallmedarbeiderstilling, og utlyses IKKE som en separat stilling, men en kombinasjonsstilling.

Arbeidsoppgaver:
– Svare på innkommende e-poster til rideskolen.
– Føre ventelister og kurslister til rideskolen.
– Betjene stalltelefonen i telefontiden.
– Enkel fakturering.
– Enklere kontorarbeid.
– Bistå ridelærere/stallpersonale med utforming av lister og skjemaer.
– Fordele arbeidsoppgaver/skaffe vikarer ved sykdom og annet fravær.

Ved kursavslutning (to ganger i året) er det en to-ukersperiode hvor man må jobbe en del ekstra for å komme i mål med arbeidet. Disse periodene er forhåndsbestemte og enkelt å planlegge god tid i forveien.

Vi tilbyr:
– Personalforsikring.
– Lønn og stillingsprosent etter avtale.
– Trivelig arbeidsmiljø i hyggelige omgivelser.
– Snarlig tiltredelse.
– Muligheter for å påvirke stillingsinnholdet, fullstendig stillingsbeskrivelse utarbeides sammen med kandidat.

 

Stillingen er ledig omgående. Da vi utlyser flere typer stillinger kan en kombinasjonsstilling være aktuelt for de som ønsker det (eksempelvis 30% kontormedarbeider, 70% ridelærer).

Søknad med CV sendes til e-postadressen lineflaa@gmail.com så raskt som mulig.

For spørsmål vedrørende stillingen ta kontakt med personalansvarlig Line Flaa på tlf. 930 42 930.

 

 Logo_transSNRKsmall

Lærling

Søndre Nordstrand Rideklubb er godkjent lærebedrift i hestefaget. Vi er tilknyttet et opplæringskontor som i samarbeid med oss vil utarbeide et koordinert opplegg for lærlingen. Vi har allerede en lærling, men har mulighet til å ta inn en lærling til, med ett- eller to-årig lærekontrakt i hestefaget.

Som lærling hos oss blir du del av et aktivt og travelt miljø, hvor du gis opplæring og arbeidstrening i et stort spenn ulike faglige områder i henhold til læreplanen. Lærlingene arbeider i turnus, med tidlig/seinvakter i uka, og helgevakt ca. hver 3. helg.

Vi forventer at lærlinger hos oss er sterkt motiverte for faget, arbeidssomme og har godt humør!

Vi har dessverre ikke muligheten til å tilby bolig på stedet.

Søknad med CV sendes til e-postadressen lineflaa@gmail.com så raskt som mulig.
For spørsmål vedrørende stillingen ta kontakt med personalansvarlig Line Flaa på tlf. 930 42 930. Stillingen er ledig umiddelbart.

 Logo_transSNRKsmall

Helgevakter

Vi er på utkikk etter helgevakter og folk som kan steppe inn på en stallvakt på dagtid i ukedagene ved sykdom og annet fravær.

Søknad med CV sendes til e-postadressen lineflaa@gmail.com så raskt som mulig.
For spørsmål vedrørende stillingen ta kontakt med personalansvarlig Line Flaa på tlf. 930 42 930. Stillingen er ledig umiddelbart.