Ledige plasser i ponniskolen fra august

Ponniskolen passer for barn fra 4-11 år og vi har ulike kurstilbud tilpasset ulike nivåer. I påmeldingen ønsker vi derfor at du skriver barnets alder og erfaring med hest slik at vi tilbyr riktig kurs. For fast deltakelse i ponniskolen må barnet være medlem av Søndre Nordstrand Rideklubb. Innmelding gjøres her: http://www.snord.no/?page_id=396

Ønsker dere å teste ut ponniskole uten å binde dere til ett semester?
Da anbefaler vi introkurs som går over fire ganger.

Du finner oversikt over våre kurs og nivåforklaring her: http://www.snord.no/?page_id=3256

Påmelding sendes til rideskole@snord.no

Bli med på rideleir!

Vi arrangerer dagrideleir i sommer:

Noen få ledige plasser i uke 26 (øvrige uker er fullt)
* Mandag – fredag kl. 0900-1500
* Fra 10 år som mestrer skritt og trav alene
* To rideøkter/hesteaktiviteter pr dag
* Lunsj inkludert

I løpet av uken skal vi øve på dressur, sprang, voltige, langtur og gymkhana. Det blir også tid til litt teori og ikke minst litt lek. Du får ansvaret for en hest med stell og stallarbeid

Pris: 4500kr

Påmelding:
Send epost til rideskole@snord.no med følgende info:
* Rytters navn, alder og beskrivelse av nivå
* Foresattes navn og tlfnr for barn/ungdom under 16 år
* Ukenr du vil delta

Velkommen til en lærerik og morsom rideleir!

Innkalling til årsmøte i Søndre Nordstrand Rideklubb

Årsmøtet avholdes tirsdag 28 .mars kl. 18.00.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14 dager før årsmøtet på epost til styret@snord.no

Fullstendig sakliste og saksdokumenter legges ut på www.snord.no senest 21. mars 2023.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Søndre Nordstrand Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Søndre Nordstrand Rideklubb.
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se på Søndre Nordstrand Rideklubbs lov. ( http://www.snord.no/?page_id=459 ).

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på styret@snord.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret 
Søndre Nordstrand RideklubbRetningslinjer for filming av barne- og ungdomsidretten

Norges Idrettsforbud ser med bekymring på at barn og unge i stadig større utstrekning eksponeres for filming og distribusjon av slikt innhold, langt ned i aldersgrupper.

For deg som privatperson gjelder følgende:
* All annen filming som viser andre enn egne barn og unge skal ikke tillates, med mindre det i forkant er innhentet samtykke fra den enkelte som filmes.
* Det skal uavhengig av samtykke ikke lagres eller distribueres filmer av idrettsaktivitet ved bruk av sosiale medier som eksempelvis Youtube og andre åpne kanaler der en ikke har kontroll på hvem som ser filmen, videredistribusjon og der krav til sletting ikke er ivaretatt.

Les retningslinjene her: https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/personvern-i-idretten/artikler/retningslinjer-for-stromming-av-barne-og-ungdomsidretten/

Nytt varslingssystem på plass

Et felles varslingssystem for alle særforbund innunder Norges idrettsforbund er nå på plass. – Dette er et helhetlig og kryptert system, en digital varslingsportal, som tilrettelegger for varsling på en enkel, men sikker måte både for varsler og mottager av varsel. Et slikt felles system er noe vi etterlyste i vår rapport «Trygg rytterglede for alle», og vi er glade for at dette nå er på plass, sier president i Norges Rytterforbund, Tore Sannum.

Les mer: https://www.rytter.no/artikler/nytt-varslingssystem-pa-plass

Årsmøte 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Søndre Nordstrand Rideklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag 29.mars kl. 19.00 i velferdsdelen, Ridehuset.

Påmelding senest mandag 28.mars kl. 1900 via denne linken: https://forms.office.com/r/wCKu0SdUbC

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Søndre Nordstrand Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Søndre Nordstrand Rideklubb.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se på Søndre Nordstrand Rideklubbs lov. ( http://www.snord.no/?page_id=459 ).

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på styret@snord.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret 
Søndre Nordstrand Rideklubb

Sprangstevne lørdag 12.mars

Elever fra rideskolen kan nå delta på sprangstevne på Lofsrud lørdag 12.mars i følgende klubbklasser:
30 cm – clear round med mulighet for leier
60 cm – feil og stil

Vi har denne gangen lagt klubbstevnet sist på dagen slik at rideskolen starter etter at klassene i distriktsstevnet er ferdig. Vi kommer tilbake til starttider senest 11.mars

I et sprangstevne kan endelige starttider endres så møt uansett opp i god tid før planlagt start for klassen. Du kan følge med på oppdaterte starttider og resultater på Equipe (se nettleser eller app)

30 cm – Kriterier, påmelding og informasjon:
– Du må være medlem av Søndre Nordstrand Rideklubb og medlemsavgift for 2022 må være betalt
– Du må avklare med din ridelærer om du trenger leier før du melder deg på
– En foresatt må hjelpe til minimum 4 timer på stevnet
– Du må sende påmelding til rideskole@snord.no senest søndag 6.mars
– Påmeldingen må inneholde: Rytters navn, høyde, leier/ikke leier og 3 hesteønsker
– Når du har fått bekreftet påmeldingen og tildelt hest kan du betale stevneavgift og hesteleie hos Eurohest
– Alle avgifter skal være betalt FØR du starter klassen


60 cm- Kriterier, påmelding og informasjon:
– Du må være medlem av Søndre Nordstrand Rideklubb og medlemsavgift for 2022 må være betalt
– Du må ha grønt kort
– En foresatt må hjelpe til minimum 4 timer på stevnet
– Du må sende påmelding til rideskole@snord.no senest søndag 6.mars
– Påmeldingen må inneholde: Rytters navn, høyde og 3 hesteønsker
– Når du har fått bekreftet påmeldingen og tildelt hest kan du betale stevneavgift på nryfstevne.no. Hesteleie skal vippses til SNORD rideskole på 544260. Kopi av vippskvittering for hesteleie skal sendes til rideskole@snord.no
– Alle avgifter skal være betalt FØR du starter klassen


Utvelgelse
Ridelærer avgjør hvem som får starte. Påmeldte får tilbakemelding senest tirsdag 8.mars

Pris for deltakelse:
Stevneavgift: 150 kr pr klasse
Hesteleie: 250 kr pr klasse

Innkalling til Årsmøte i Søndre Nordstrand Rideklubb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Søndre Nordstrand Rideklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag 29.mars kl. 19.00.
Påmelding sendes til: styret@snord.no senest mandag 28.mars kl. 1900.
Møtet blir avholdt i velferdsdelen eller digitalt – informasjon om dette kommer senest 22. mars 2022.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14 dager før årsmøtet på epost til styret@snord.no

Fullstendig sakliste og saksdokumenter legges ut på www.snord.no senest 22. mars 2022.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Søndre Nordstrand Rideklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Søndre Nordstrand Rideklubb.
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se på Søndre Nordstrand Rideklubbs lov. ( http://www.snord.no/?page_id=459 ).

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på styret@snord.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret 
Søndre Nordstrand Rideklubb