Endring i klubbens styre

Vi har hatt en endring i klubbens styre. Tidligere styreleder valgte å trekke seg før jul og nesteleder, Susanne Grure, trer inn som midlertidig styreleder. Adélie Dorseuil, tidligere vara, trer inn som styremedlem frem til generalforsamling i mars 2021.

Henvendelser angående alt som har med daglig drift av stall og rideskole kan gjøres til June på rideskole@snord.no. Skulle det være andre spørsmål, ta gjerne kontakt med styret på styret@snord.no.

Klubben ønsker å takke Ingvild for innsatsen gjennom flere år og vi er takknemlig at hun fortsatt er en av våre flotte oppstallører