Voltigekurs

Kurstilbud

Voltige er turn på hesteryggen. Voltige passer for alle som vil oppøve god balanse på hesteryggen og som liker nye utfordringer. Det kreves ingen forkunnskap i ridning for å kunne delta på voltigekurs, men utøver må være minst 8 år.

I voltigen lærer du å utføre forskjellige øvelser på hesten. Voltige har som mål å være en lagsport for barn og ungdom der man gjennom trening og konkurranse oppnår et fellesskap og samhørighetsfølelse. For å bli god i voltige, må man også trene styrke, smidighet, turn og gjerne også dans.

Vi har voltigekurs vår og høst tirsdager kl 18.00 for barn fra 8-14 år.
* 6 deltagere pr kurs.
* Pris 200 pr time
(Høstsemester 14 ganger fram til 1.12, vårsemester fra ca medio mars til skoleferien)
Timen varer 60 min inkl 15 minutters oppvarming av deltagere og hest.
Vi trener også tøye,- og styrkeøvelser og gjør øvelser på tønne (trehest), mekanisk tønne (galopp)  og på hest i skritt samt noe i trav og galopp ut fra deltagernes forutsetninger

Påmelding

Påmelding og spørsmål om voltige sendes til Ingrid Radtke: Iradtke@gmx.net.
Vi har venteliste for å være med på voltigekurs.
Eksisterende elever på voltigekurs har fortrinn på å opprettholde  sin plass ved overgang til nytt semester.

Medlemskap i Søndre Nordstrand Rideklubb er pliktig for alle som går i rideskolen. Medlemskapet faktureres separat via Min Idrett en gang pr år.

Betaling og avmelding

Voltigekurs betales til rideklubben på Vipps, og må være betalt innen første kursdag. I tillegg til kursavgiften er det dugnadsplikt en dag per semester. For ryttere under 18 år må foresatte være med på dugnad.

Det er ikke mulig å ta igjen timer ved fravær.

Konkurranse

Deltagere på voltigekurs får tilbud om å være med på konkurranse. Vi prøver å arrangere et voltigestevne pr. semester på tønne og hest i skritt og galopp. I voltige kan man konkurrere i flere forskjellige typer konkurranser; i tropp, i par eller individuelt

Øvet voltigegruppe

Klubben har også en voltigegruppe for øvede voltilgører i alderen 13-18 år. De trener og konkurrerer på privathester.

Tønnetrening

Søndre Nordstrand rideklubb fikk i 2022 tildelt midler gjennom Sparebankstiftelsen til innkjøp av en galoppsimulator for voltige – en mekanisk «hest» som vi kan trene på. Den gir et godt treningstilbud til våre utøvere.
Det tilbys tønnetrening i vinterhalvåret i den perioden det ikke er hestekurs. Dette er ikke organisert gjennom rideskolen, men tilbys dem som er deltagere på våre voltigekurs.