Styret i rideklubben 2024/2025

Leder: Ingvild Nygaard Sveen
Nestleder:
Adélie Dorseuil
Sekretær: Eva Helen Kjeldal
Økonomiansvarlig: Camilla Bentzen

Styremedlemmer
Martin Hanæs
Line B. Flaa
Lars Løkke

Varamedlemmer
Trygve Vadstein
Nina Braun

Kontrollkomite
Idunn Steinnes
Trine Hansen
Varamedlem: Øyvor Dalan Vik

Styret kan kontaktes på epost: styret@snord.no

Representanter utpekt av styret:

Ungdomsrepresentanter

Valgkomite
Leder: Ellen Rognaldsen
Medlemmer:
Ewelina Olsson
Dagfinn Løyland
Vara: Maria Nørgaard