Bruk av ridehuset

HESTEAKTIVITETER I RIDEHUSET

BANELEIE FOR RIDEHUS OG UTEBANER
Oppstallør på Lofsrud gård og medlem av Søndre Nordstrand Rideklubb
– Organisert trening: gratis
– Egentrening: gratis

Medlem av Søndre Nordstrand Rideklubb
– Organisert trening: gratis
– Egentrening: 75kr pr gang eller 500kr pr mnd (kalendermåned)

Øvrige ryttere
– Organisert trening: 150kr pr gang
– Egentrening: 200kr pr gang
Evt.
– Månedsleie (kalendermåned) : 1000kr
– Årsleie (kalenderår): 6000kr

Betaling:
Vipps: 18271
Kopi av vippskvittering SKAL lastes opp på facebook i gruppen «Ridehuset Lofsrud gård, Søndre Nordstrand Rideklubb

Spørsmål? Send en mail til styret@snord.no

BOOKING AV RIDEHUSET – MULIGE TIDER, FREMGANGSMÅTE OG REGLER

Når kan du booke ridehuset
Lørdager kl. 0800 – 10:00 og 1800-2100
Søndager kl. 0800-1000 og 1900-2100
Helligdager kl. 0800-1000 og 1900- 2100

Hvordan du booker ridehuset
Booking gjøres på www.facebook.com og i gruppen Ridehuset Lofsrud Gård, Søndre Nordstrand Rideklubb

Regler for booking av ridehuset
– Ridehuset kan bookes av klubbens medlemmer på helger det ikke gjennomføres andre arrangementer
– Du må være over 18 år for å booke tid i ridehuset
– Det er ikke mulig å booke ridehuset for felles sprangtrening (med bygging av bane) uten kvalifisert personell til stede
– Andre ryttere har ikke tilgang til ridehuset når det er booket med mindre den som har booket tillater det
– Det er heller ikke anledning til å booke ridehuset for å slippe hesten sin løs. Det kan man gjøre hvis man er alene i hallen og hesten ikke skader vantet ved å sparke/bite på det. Forårsaker hesten skader ved at du har sluppet den løs, må hesteeier betale for utbedringene
– Det er ikke anledning til å booke ridehuset hver helg til samme tid. Har du booket en helg, må du stå over neste
– Ridehuset skal bookes inneværende uke og minst 48 timer før booket tid
– Offentliggjøres det med mindre enn 2 dagers frist, kan andre ryttere motsette seg bookingen.
– Rideskolen/rideklubben har 24 timers varslingsfrist og er ikke bundet av tidspunktene skissert ovenfor.
– Oppstallører og ryttere utenfra har 48 timers varslingsfrist og er bundet av tidspunktene ovenfor.

BRUKSREGLER FOR RIDEHUSET
Brudd på reglene nedenfor vil føre til utestengelse fra ridehuset

Ridehuset kan i utgangspunktet kun benyttes av rideskolen, oppstallører og rideklubbens medlemmer som har betalt halleie. Unntaket er stevner i regi av Søndre Nordstrand Rideklubb. Det kan også inngås spesialavtale med styret i rideklubben

– Rideskolen har fortrinnsrett til ridehuset.
– Når rideskolen bruker halve ridehuset kan maks 8 private ryttere ri samtidig på den ledige halvdelen
– Venstre hånd har sporet, med mindre de som rir har avtalt noe annet seg i mellom. Man passerer venstre skulder mot venstre skulder. Ryttere i skritt har vikeplikt. Se opp for hverandre og ta hensyn.
– Møkk skal fjernes så raskt som mulig, for å unngå at det blir trampet ned i underlaget
– Det er strengt forbudt å røyke i ridehuset og i 10 meter rundt ridehuset
– Kast søppel i søppelbøttene og rydd opp etter deg
– Sistemann om kvelden må sørge for at ridehuset blir låst og lyset slukkes.

Leiing og skritting
– Skal skje innenfor firkantsporet

Løshopping
– Løshopping må avtales på forhånd og være åpent for flere
– Løshopping skal bare foregå i regi av rideklubben, med kvalifisert personell på bakken

Longering
– Longering i ridehallen er i utgangspunktet ikke tillatt. Unntaket er hvis det er færre enn to andre i ridehallen, og disse sier det er greit.
– Av sikkerhetsmessige årsaker er det aldri lov å longere mens rideskolen er i hallen. (Unntaket er voltigetrening).
– Hull og groper i underlaget etter longering skal alltid rakes på plass

Bruk av bommer/hindermateriell
– Ved bruk av bommer/hindermateriell gjelder samme regel som ved longering: Hvis det er færre enn to andre i ridehallen, og disse sier det er greit.
– Rydd opp etter deg umiddelbart etter bruk
– Det er ikke under noen som helst omstendighet lov til å hoppe i ridehallen uten at du har noen med deg, i tilfelle det skulle skje en ulykke
– Er du under 18 år, MÅ du ha med en voksen på bakken hvis du skal bruke bommer høyere over bakken enn 10 cm

Dressurtrenere utenfor organisert fellestrening
– Dressurtrenere må sitte på tribunen og undervise via propp i rytterens øre.
– Andre ryttere kan ri samtidig og har ikke vikeplikt for den som blir undervist ut over gjeldende ridehusregler