Stallansatte

I stallen arbeider:
Cecilia Sønsteli
Oliver Fullu
Lili Vankova
I tillegg har vi en rekke ansatte som jobber helger/kvelder