Dugnad

Rideklubben driver Søndre Nordstrand ridesenter på Lofsrud gård. Det daglige arbeidet blir utført av rideskole,- og stallansatte, men alle oppstallører og øvrige klubbmedlemmer har dugnadsplikt. Oppstallører er pliktige til å delta begge dager på vår- og høstdugnad, mens klubbmedlemmer som deltar på treninger og deltakere i rideskolen er pliktige til å delta èn dugnadsdag pr semester.

Øvrige klubbmedlemmer er også hjertelig velkommen.

Planlagte datoer for dugnad finner du i vår aktivitetskalender samt at det informeres i forkant på vår hjemmeside og facebooksiden «Søndre Nordstrand Rideklubb»

Velkommen til dugnad