Aktiviteter i helgene

Privattimer

Privattimer i dressur tilbys etter kapasitet og kan tilpasse alle nivåer. Datoer annonseres på forhånd. Følg med på vår Facebookside
1 deltaker: 650 kr pr time
2-4 deltakere: 450kr pr deltaker

Turer i Østmarka

Turer i Østmarka tilbys etter kapasitet. Kr 600 pr deltaker og turene varer ca 2 timer.
Rytter må mestre hesten i alle gangarter og nedre aldersgrense er 12 år. Turer annonseres i forkant . Følg med på vår Facebookside

Påmelding

Påmelding sendes til rideskole@snord.no innen påmeldingsfrist. Påmeldingen er bindende og må sendes inn av foresatte dersom rytteren er under 18 år.

Betaling og avmelding

Kursene betales gjennom VIPPS og må være betalt innen fastsatt frist. Det er ikke mulig å ta igjen timer ved fravær.

Sikkerhet og forsikring

Det er påbudt å ri med sikkerhetshjelm og riktig fottøy (sko som gå over ankelen og har en lav hæl). Sikkerhetsvest anbefales. Hjelm og sikkerhetsvest kan lånes av rideskolen men anbefales kjøpt for å sikre best mulig tilpasning. Skal du låne hjelm eller sikkerhetsvest finnes dette i 2.etg i låven.

All omgang med hestene skjer på eget ansvar og rideklubben har ikke ansvar ved ulykke med hest. Ridning anses som «risikosport», derfor anbefales det å tegne ekstra forsikring mot eventuelle skader som kan oppstå ved ulykker.

Har du spørsmål om rideskolen kontakter du oss på epost: rideskole@snord.no