Ridehuset

Ridebane med tribune
Ferdigstilt: Høsten 2015
Ridebanemål 20×64,6 meter
Underlag: Walber ridebanebunn.
Banen kjøres og vannes daglig. Det er 38 fastmonterte sitteplasser samt noen løse benker og ståplasser. Vi har lagringsplass for hindermateriell samt et voltigeområde med tønnehest.

Velferdsdel:
1. etg: Kiosk med alle fasiliteter, dommerbod og 3 toaletter hvorav ett HC-toalett.
2. etg: Stort fellesrom med plass til ca 100 personer og låsbart klubbrom
I tillegg har vi et verksted, traktorgarasje samt et teknisk rom.